dr Marek Czerner dobry ortopeda Opole

 • poniedziałek, 13 lipca, 2020 33
  Oscary i nagrody BAFTA przełożone

  Pandemia koronawirusa to okres, kiedy ogromnym powodzeniem na całym świecie cieszą się gry komputerowe, niejedno kasyno Vulkan Vegas online , jak i serwisy streamingowe. Niestety w tym samym czasie nie tylko zamknięto kina, lecz stanął…

 • środa, 1 stycznia, 2020 11
  Organizacje pola

  Organizacje pola Obowiązują tu także zasady koncentrycznej organizacji pola recepcyjnego. Granit wyróżnił wśród czopków i komórek zwojowych modulatory wrażliwe na barwy i dominatory wrażliwe na światło niezależnie od długości fali. Jak już wspomniano, do kory…

 • środa, 1 stycznia, 2020 24
  Osrodki odruchow

  Osrodki odruchow Ośrodki odruchów tego poziomu działają na neurony końcowej wspólnej drogi poprzez szlaki siatkowo rdzeniowe, przedsionkowo rdzeniowe i oliwkowo rdzeniowe. Ośrodki te znajdują się jednak pod kontrolą wyższych pięter mózgowia. Od przewagi działania hamującego…

 • środa, 1 stycznia, 2020 33
  Percepcja bodzcow

  Percepcja bodzcow Percepcja bodźców wzrokowych polega na wyróżnieniu następujących aspektów sygnałów świetlnych: a) jasności i kontrastu, b) kształtu, c) barwy, d) głębokości obrazu (głębokości przestrzeni). Zjawiska te zachodzą w analizatorze wzrokowym łącznie, zostaną jednak omówione…

 • środa, 1 stycznia, 2020 13
  Podwzgorze

  Podwzgorze Podwzgórze jest ważnym ośrodkiem zachowania homeostazy. Oddziałuje ono na czynności organizmu bezpośrednio, na drodze hormonalnej, lub przez układ autonomiczny, który również kontroluje wydzielanie niektórych gruczołów dokrewnych (np. trzustki i rdzenia nadnerczy). Wśród hormonalnych regulatorów…

 • środa, 1 stycznia, 2020 6
  Polaczenia neuronalne

  Polaczenia neuronalne Jądra te tworzą złożoną sieć wzajemnych połączeń neuronalnych, w której przekaz jest realizowany za pośrednictwem różnych mediatorów. Ogólną zasadą współdziałania jest, że wyżej położone jądro kontroluje czynność jądra położonego niżej, głównie przez hamowanie…

 • środa, 1 stycznia, 2020 6
  Potencjaly wtorne

  Potencjaly wtorne Zadaniem potencjałów wtórnych jest utorowanie drogi asocjacjom stanowiącym podstawę spostrzegania, przypominania i uczenia. Potencjały wywołane w układzie nieswoistym są rzutowane nie tylko w kierunku doktorowym, ale i na inne struktury. Stają się więc…

 • środa, 1 stycznia, 2020 34
  Poziom odruchow

  Poziom odruchow Poziom korowy odruchów manipulacyjnych świadomych oraz większych łańcuchów czynności (np, praksje). Rdzeniowa pętla gamma jest utworzona przez receptory A (rozciągowe) wrzecionek pseudomięśniowych (zakończenia pierścienlowospirałne), biorących z nich początek włókien nerwowych, oraz połączonych z…

 • środa, 1 stycznia, 2020 8
  Progesteron

  Progesteron Progesteron jest hormonem ciałka żółtego, ale również w niewielkiej ilości występuje w płynie pęcherzykowym. Głównym hormonem płciowym męskim (androgenem) jest testosteron. Oprócz zabezpieczenia rozwoju i utrzymania fenotypu męskiego hormon ten bierze udział w aktywacji…

 • środa, 1 stycznia, 2020 35
  Reakcje samatomotoryczne

  Reakcje samatomotoryczne Całość reakcji somatomotorycznych jest wówczas organizowana w łukach odruchów bezwarunkowych rdzenia oraz pnia aózgu (ssanie, połykanie, ziewanie, oddychanie, kichanie, odruch rogówkowy, defekacja, mikcja, odruch Darwina, odruch Babińskiego itp.), a także przez gałkę bladą…

 • środa, 1 stycznia, 2020 15
  Dyskryminacja

  Dyskryminacja Badanie procesów dyskryminacji (rozróżniania bodźców) wzrokowej u kotów oraz doświadczenia nad zjawiskami imprintingu u zwierząt, specyficznymi sygnałami gatunkowymi, oraz rozwojem zachowania człowieka potwierdzają taką interpretację. Odruchy warunkowe powstałe w najwcześniejszym okresie życia są w…

 • środa, 1 stycznia, 2020 13
  Receptor wzroku

  Receptor wzroku Szyszynka jest połączona ściśle z receptorem wzroku. Pobudzenie siatkówki przenosi się na szyszynkę przez jądra przodu I śródmózgowia, modyfikując jej aktywność. Wytwarza indole i peptydy mające znaznaczenie w regulacji aktywności organizmu zwłaszcza w…

 • środa, 1 stycznia, 2020 14
  Ruchy

  Ruchy Ruchy muszą być organizowane od podstaw z powodu braku wzorcówstereotypów, w taj okolicy przechowywanych. Odpowiednikiem tego zaburzenia w czynności artykulacyjnej (mowy) jest afazja ruchowa. W obu przypadkach, osoba dotknięta zaburzeniami wie, jak być powinno…

 • środa, 21 sierpnia, 2019 3
  Każde dziecko jest wrodzonym naukowcem

  W ten sposób dziecko zdobywa doświadczenie dotyczące nie tylko ruchów zsynchronizowanych, lecz również słów powiązanych z komunikacją werbalną. Połóżcie niemowlę w wygodnym, bezpiecznym miejscu, np. krześle, o którym pisałem na początku tego rozdziału, w czasie…

 • środa, 21 sierpnia, 2019 2
  K. Jaspers i jego opinia

  K. Jaspers i jego opinia Rezultat: gdy nagle wylatuje się na chwilę z tego krezusowego tańca i spyta samego siebie: dokąd pędzę? Pojawia się świadomość osamotnienia. Bo religia pieniądza i posiadania nie pozwoliła na autentyczną…

 • środa, 21 sierpnia, 2019 1
  Jakie są najczęstsze narzekania matek?

  Jakie są najczęstsze narzekania matek? Eksperci radzili albo pozostawienie dziecka samego, albo natychmiastowe łagodzenie jego nastrojów. Wierzono, że to z winy rodziców dzieci nie śpią spokojnie w nocy. Najczęstszymi narzekaniami matek odnośnie do ich dzieci…

 • środa, 21 sierpnia, 2019 2
  Jak wychowywać zdolne dziecko

  Jak wychowywać zdolne dziecko Kiedyś opisana jako „absolutyzm poskramiany przez zamach”. Analogicznie, system szkolnictwa na Zachodzie możemy określić jako „absolutyzm poskramiany przez niekompetencje”! Zbyt wiele szkół spełnia rolę taśmy przenośnikowej wobec umysłów, przetwarzając najbystrzejsze i…

 • środa, 21 sierpnia, 2019 2
  Jak pomóc starszemu dziecku?

  Nauczyciele często narzekają na brak zainteresowania swoimi dziećmi ze strony rodziców mówią, że wysłanie dziecka do szkoły jest równo|znaczne z pozostawieniem go jego własnemu losowi. Jedynym sposobem, w jaki możesz pomóc starszemu dziecku, jest bliska…

 • środa, 21 sierpnia, 2019 3
  Ja realne, a ja idealne

  Ja realne, a ja idealne Wśród ludzi i zadań. Samowiedza pełni ponadto różnorodne funkcje w działaniach przedmiotowych i w układach interpersonalnych. Wiedza o sobie wpływa na wybór i wykonywanie zadań zawodowych i osobistych. Duże znaczenie…

 • piątek, 19 lipca, 2019 5
  Leczenie miastenii

  Leczenie miastenii lekiem z grupy antycholinesteraz – fizostygminą – opisał po raz pierwszy Remen w r. 193238 oraz M. Walker z Greenwieh w r. 193439. Jest to prawdopodobnie stan, w którym odpowiedź płytki końcowej nerwu…

 • piątek, 19 lipca, 2019 7
  Leczenie każdej postaci klinicznej

  Leczenie każdej postaci klinicznej Leczenie każdej postaci klinicznej nadciśnienia tętniczego należy rozpocząć od leczenia dietetycznego (ograniczenie soli w diecie), uregulowania trybu życia (aktywności psychicznej i fizycznej, snu), likwidacji czynników stresotwórczych oraz od zwalczania czynników ryzyka…

 • piątek, 19 lipca, 2019 7
  Leczenie farmakologiczne

  Leczenie farmakologiczne Leczenie farmakologiczne polega na podawaniu małych dawek kwasu acetylosalicylowego (50-150 mg/24 h) oraz stosowaniu metyldopy (250-2000 mg/24 h), wybiórczych leków (3-adrenolitycznych (atenolol, do 100 mg/24 h, metoprolol do 200 mg/24 h, acebutolol do…

 • piątek, 19 lipca, 2019 5
  Leczenie chirurgiczne ma na celu uwolnienie przełyku

  Leczenie chirurgiczne ma na celu uwolnienie przełyku Leczenie chirurgiczne. Leczenie chirurgiczne ma na celu uwolnienie przełyku, sprowadzenie wpustu żołądka do jamy brzusznej, zwężenie i wzmocnienie rozworu przełykowego przepony z odtworzeniem mechanizmu zaciskającego oraz odtworzenie kąta…

 • piątek, 19 lipca, 2019 5
  Krew chorego

  Gdzie jest to możliwe, anestezję powinno się zastępować analgezją przewodową. N wolno jednak używać opasek uciskowych, co wyklucza możliwość zastosowania doż? nej analgezji odcinkowej. Anestezja powinna zapewniać podaż przynajmniej 30% tle- oraz być poprzedzona wstępnym…

 • piątek, 19 lipca, 2019 4
  Konieczność podjęcia leczenia chirurgicznego

  Konieczność podjęcia leczenia chirurgicznego Jeżeli po miesięcznym okresie leczenia zachowawczego w szpitalu nie odnotuje się żadnej poprawy, to są wskazania do leczenia operacyjnego. Zrozumiała jest konieczność podjęcia leczenia chirurgicznego po odbyciu narady lekarskiej i konsultacji…

 • piątek, 19 lipca, 2019 6
  Kalcytonina

  Coop (1961) wykrywając kalcytoninę wykazał, że PTH nie jest jedyną substancją regulującą stężenie wapnia w ustroju. Kalcytonina jest to polipeptyd o masie cząsteczkowej 2500, złożony z 32 aminokwasów. Wytwarzana jest przez komórki C tarczycy, pochodzące…

 • piątek, 19 lipca, 2019 7
  Inni lekarze

  Inni lekarze Prowadzić do kwasicy mleczanowej, gdy wystąpi niewydolność nerek lub ciężka niewydolność krążenia. 4. Cukrzyca w pełni regulowana insuliną. Zadaniem anestezjologa jest: 1) zapobieganie kwasicy ketonowej, 2) niedopuszczenie do hipoglikemii. Planowe operacje należy przeprowadzać…

 • piątek, 19 lipca, 2019 4
  Trądzik młodzieńczy

  Może zepsuć ten piękny okres w życiu, jakim jest dojrzewanie, czyli przygotowywanie się fizyczne i psychiczne do pełnienia ważnych ról społecznych. Często pojawia się już u dziesięciolatków i małe, niewinne pryszcze sygnalizują potężne i poważne…

 • piątek, 19 lipca, 2019 7
  Podagra mężczyzn

  Cierpią na nią, nie mówiąc często swoim bliskim o niepokojących objawach. A są to objawy, których można nie zauważyć, albo pomylić z inną jednostką chorobową. Należy do nich uporczywy ból nogi, stopy i puchnięcie całego…

 • piątek, 19 lipca, 2019 5
  Wyrostek robaczkowy

  Właściwie można się zastanawiać, po co taki twór istnieje w naszym organizmie, skoro nie jest do niczego potrzebny i chyba tylko do tego, aby nagle nas rozbolał, a do tego porządnie nastraszył. Albowiem wyrostek może…

 • piątek, 19 lipca, 2019 8
  Komplikacje po wyrostku

  Często chory już po przywiezieniu na salę chorych po operacji wycięcia wyrostka odczuwa ulgę i zadowolenie, że oto skończyły się jego cierpienia, ale niestety dopiero mogą się zacząć i to ze zdwojoną siłą, bo może…

 • piątek, 19 lipca, 2019 5
  Uporczywe wymioty

  Pojawiają się po posiłkach zwiastowane mdłościami lub wręcz przeciwnie nagle i są po prostu chlustające. Jeśli mamy je bezpośrednio po spożyciu pokarmu, to są wynikiem i objawem przeładowania żołądka. Rzadko takie wymioty występują dorosłych, częściej…

 • piątek, 19 lipca, 2019 5
  Ząb mądrości

  Jego nazwa jest dosyć przewrotna jak on sam. Właściwie niczemu nie służy, a na pewno nie oznacza mądrości, chociaż pojawia się w takim wieku, w którym każdy człowiek osiąga pewien określony i właściwy tylko jemy…

 • piątek, 19 lipca, 2019 3
  Przewlekły kaszel

  Zbyt długo utrzymujący się kaszel nie może być lekceważony, ponieważ najczęściej oznacza poważną chorobę. Może tu być mowa o nowotworze płuc, który jest bardzo agresywny i szybko się rozwija, a może tu być mowa o…

 • piątek, 19 lipca, 2019 3
  Niespokojne nogi

  Dolegliwość, której etiologii chyba nie poznamy. Jednak wszyscy znawcy przedmiotu skłaniają się do tezy, że jednak odpowiedzialny za ten stan rzeczy jest stan naszych nerwów. Często po prostu dopada nas te przypadłość wówczas, gdy przeżyliśmy…

 • piątek, 19 lipca, 2019 5
  Krwawienia z nosa

  Etiologia tego schorzenia jest właściwie znana, ale często nawet to, co poznane zaskakuje i tak właśnie z krwawieniami z nosa. Często mylnie nazywa się je krwotokami, a tak naprawdę rzadko jest to krwotok. Jest to…

 • piątek, 19 lipca, 2019 4
  Zapalenie zatok przynosowych

  Jest to schorzenie uciążliwe i może mieć charakter przewlekły. Jednak można wyleczyć i co zaskakujące cierpliwością. Co prawda specjaliści przepisują różnorodne kropelki, często o wysokich cenach, ale właściwie pomaga najzwyklejsze ocieplanie. Warto wobec tego stosować…

 • piątek, 19 lipca, 2019 7
  Mięsak nosa

  Nowotwory nosa, jeśli wierzyć statystykom, występują bardzo rzadko, ale są uciążliwe i dosyć trudne do leczenia. Musi jeszcze być odpowiedni specjalista. Mięsak jest nowotworem, który może sobie wybrać do rozwoju dowolny narząd. Jeśli rozwinie się…

 • piątek, 19 lipca, 2019 4
  Przerost migdałka gardłowego

  Do przerostu trzeciego migdałka dochodzi u co drugiego dziecka, ale również są w tym gronie osoby dorosłe. Jeśli nasze dziecko często choruje, co najmniej raz w miesiącu, to wówczas musimy rozważyć, czy nie jest to…

 • piątek, 19 lipca, 2019 6
  Zapalenie płuc

  Jest to podstępna choroba, ponieważ rozwija się często bez wysokiej temperatury, a należy pamiętać, że jest to niezwykle ciężkie i poważne schorzenie zwłaszcza dla dzieci, ale i dla dorosłych. Wzrasta co roku zachorowalność na zapalenie…

 • piątek, 19 lipca, 2019 8
  Niedokrwistość u noworodków

  Jest często trudna do zdiagnozowania, a właściwie jest to niemożliwe w pierwszych miesiącach życia. Mówi się, że decyduje dieta boga w żelazo i wiele matek obwinia się i to niepotrzebnie, ponieważ właściwie decydują bardo często…

 • piątek, 19 lipca, 2019 6
  Rumień nagły

  Gorączka trzydniowa często jest mylona ze zwykłą infekcją i wprost niezauważalna. Objawy są specyficzne, a mianowicie bardzo wysoka temperatura, której nie można zmniejszyć i trzeba stosować wiele różnych metod włącznie z okładami i kompresami, a…

 • piątek, 19 lipca, 2019 3
  Ospa wietrzna dzieci

  Wydawałoby się, że dzisiejsze szczepienia całkowicie wyeliminowały tę chorobę, a jednak nie jest tak optymistycznie,. Ospa atakuje i to ze zdwojoną siłą. Często pojawiające się pryszczyki są źle rozpoznawane nawet przez lekarzy, którzy mylnie uważają,…

 • piątek, 19 lipca, 2019 7
  1969 – przełomowy rok

  Młodsze pokolenie z pewnością nie pamięta, ale dla pokolenia powojennego wyżu demograficznego, z angielskiego tzw. Baby Boomers, lata 60 to data przemian kulturowych i społecznych. Beatlesi, Woodstock i wiele innych zjawisk to prawdziwe wyznaczniki minionej…

 • piątek, 19 lipca, 2019 8
  Zapłodnienie In Vitro

  Zapłodnienie In Vitro W 1968 roku naukowiec Robert Edwards i ginekolog Patrick Steptoe połączyli siły w pracy nad zapłodnieniem pozaustrojowym In Vitro. Ich praca zaowocowała w lutym 1969 roku przełomowym dowodem, że zapłodnienie poza macicą…

 • piątek, 19 lipca, 2019 5
  Robot-zabawka w walce z demencją

  Nie wiedzieć jak, gdzie, kiedy i możemy powiedzieć, że to już nie tylko fikcja naukowa, roboty, mniej lub bardziej zaawansowane pomagają nam niemal we wszystkich dziedzinach życia. Począwszy od najprostszych kalkulatorów, po zaawansowane smartphony. Szczególnie…

 • piątek, 19 lipca, 2019 7
  Jak powiedzieć „NIE” kochanym wnukom?

  Rodzice kochają swoje dzieci, a babcie i dziadkowie jeszcze bardziej kochają swoje wnuki. Jednak czasem nasze pociechy stają się kapryśne i próbują wykorzystać dobroć i uczucia, jakimi są obdarzane. Trzeba zatem wziąć sprawy w swoje…

 • piątek, 19 lipca, 2019 4
  Senior w wielkim mieście

  Czy po 70-tce życie w wielkim mieście staje się bardziej uciążliwe i wymaga więcej od naszej kondycji psychofizycznej? Mimo, iż cały otaczający nas świat pędzi do przodu nie bacząc na poszczególne jednostki, warto czasem przystopować…

 • piątek, 19 lipca, 2019 6
  Coś na chłodny, zimowy wieczór

  Zbliża się zima, na zewnątrz temperatura coraz częściej spada poniżej zera, całość dopełnia słota, wiatr i deszcz. Gdy rano wychodzimy z domu za oknem jest jeszcze ciemno, gdy wracamy …również ciemno. Czy jest jakiś sposób…

 • środa, 10 lipca, 2019 5
  Objawy przebytej choroby

  Po dwóch miesiącach pacjent nie miał już żadnych objawów przebytej choroby i, by wyrazić swoje przekonanie o skuteczności takiego leczenia, powiedział: „Na początku potrzebowałem was, teraz wierzę, że nawet bez was dam sobie radę”. Stosując…

 • środa, 10 lipca, 2019 3
  Obecność nowych zmian radiologicznych

  Obecność nowych zmian radiologicznych wskazujących na postępujący naciek zapalny, pojawienie się wysięku w jamie opłucnej lub tworzenie się jam oraz: – pojawienie się ropnej plwociny lub zmiana jej charakteru, – wyizolowanie drobnoustrojów z krwi –…

 • środa, 10 lipca, 2019 4
  Niekorzystny stan psychiki

  Niekorzystny stan psychiki zaburza równowagę organizmu, który staje się bardziej podatny na rozwój choroby. Jest to zgodne z termodynamiczną teorią powstawania raka, według której nowotwór odpowiadałby strukturom rozpraszającym energię (dysypatywnym) – dalekim od stanu równowagi.…

 • środa, 10 lipca, 2019 3
  Mikobakteriozy

  Mikobakteriozy są schorzeniami wywołanymi przez tzw. prątki niegruźlicze. Wśród nich kompleks Mycobacterium avium-intracellulare jest uważany za przyczynę ciężkiego, często śmiertelnego zakażenia oportunistycznego u chorych na AIDS (7). Znacznie rzadziej zapalenie płuc może być wywołane innym…

 • środa, 10 lipca, 2019 3
  Metody wykrywania zakażenia

  Metody wykrywania zakażenia uwzględniają badania wymienione poniżej: Postacie kliniczne legionełlozy uwzględniają gorączkę Pontiac, postać płucną, czyli chorobę legionistów i postać pozapłucną choroby. Gorączka Pontiac (Pontiac fever) opisana w 1968 roku, dotyczyła pra-cowników w budynku departamentu…

 • środa, 10 lipca, 2019 4
  Metoda termowizji

  Metoda termowizji (TW) opiera się na detekcji i rejestracji na odległość emisji promieniowania podczerwonego z określonego obszaru, a więc umożliwia bezkontaktowe (bezdotykowe) wykonywanie badań. Pomiary termowizyjne po-legają na rejestracji promieniowania podczerwonego emitowanego przez orga-nizm, którego…

 • środa, 10 lipca, 2019 4
  Materiał z tkanki płucnej

  Rozpoznanie choroby możliwe jest na podstawie badania materiału z tkanki płuc-nej lub płynu z jamy opłucnej, hodowli materiału z wydzieliny oskrzelowej i te-stów serologicznych. Materiał z tkanki płucnej lub płyn z jamy opłucnej poddawany barwieniu…

 • środa, 10 lipca, 2019 4
  Materiał z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego

  Materiał z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego próbowano wykorzystać, jako pozbawiony zanieczyszczenia florą bakteryjną z górnych dróg oddechowych. Nie stety i w tych przypadkach nie potrafiono rozwiązać problemu identyfikacji bakterii kolonizujących drogi oddechowe. Próbą wyeliminowania tego czynnika było…

 • środa, 10 lipca, 2019 3
  Legionella pneumophila

  Legionella pneumophila (9,11,13) jest tlenową pałeczką Gram-ujemną. Bytuje w zbior-nikach i systemach wodnych oraz urządzeniach klimatyzacyjnych. Zakażenie następuje drogą wziewną. Okres wylęgania trwa od 1 do 1-0 dni. Częściej występują zachorowania sporadyczne, ale choroba może…

 • środa, 10 lipca, 2019 4
  Legionella

  Bakteria wytwarza różne, działające zewnątrzkomórkowo hemolizyny, es-terazy, fosfatazy, aminopeptydazy, endonukleazy i metaloproteazy, przy czym żaden z tych enzymów nie jest związany z jej wirulencją (12). Występowanie. Legionella spotykana jest w środowisku wodnego, ciepłego aerozolu. Najlepszym…

 • środa, 10 lipca, 2019 4
  Leczenie sekwencyjne pozaszpitalnych zapaleń płuc

  Coraz częściej w terapii zakażeń różnych narządów i układów stosuje się sposób leczenia określany jako leczenie sekwencyjne. Leczenie rozpoczyna się antybioty-kiem lub chemioterapeutykiem w postaci pozajelitowej (choć czasem podawa-nym również dożylnie lub domięśniowo). Po stwierdzeniu…

 • środa, 10 lipca, 2019 4
  Leczenie hormonalne

  Ważne miejsce w onkologii zajmuje leczenie hormonalne i coraz częściej – immunoterapia. Zastosowanie hormonów w le-czeniu raka wynika z obserwacji, że wzrost niektórych nowotworów zależy od stanu hormonalnego organizmu. Stosuje się nie tylko podawanie leków…

 • środa, 10 lipca, 2019 3
  Zwierzęta w domu

  Zwierze w domu wpływa bardzo pozytywnie na domowników jak i dzieci. Jeśli jesteśmy przeciwni trzymaniu zwierząt w domu, a dziecko bardzo nas o nie prosi warto się na tym zastanowić. Zwierzak pozytywnie wpływa na rozwój…

 • środa, 10 lipca, 2019 3
  Kokaina

  Podstawą w budowie chemicznej kokainy jest ekgonina o rdzeniu tropinowym, połączona wiązaniami estrowymi z alkoholem metylowym i kwasem benzoesowym. Ekgonina jest związkiem podobnym do tropiny i jest do niej zbliżona chemicznie, jak i charakterem działania…

 • środa, 10 lipca, 2019 3
  Rzadkie włosy nie są atrakcyjne

  Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że za atrakcyjne można uznać tylko gęste włosy. Oczywiście włosy cienkie i rzadkie też mogą wyglądać ładnie, ale tylko jeśli włoży się mnóstwo czasu i wysiłku w…

 • środa, 10 lipca, 2019 4
  Czy łysienie musi być problemem?

  Duża część panów zmaga się z problemem łysienia. W tych czasach bujne, męskie fryzury są bardzo modne, przez co panowie czują dużą presję otoczenia na to, żeby mieć jak najgęstsze włosy. Często specjalistyczne szampony nie…

 • środa, 10 lipca, 2019 3
  Jak pozbyć się problemu z wypadającymi włosami?

  Problem łysienia jest bardzo powszechny. Niestety dotyczy on zarówno mężczyzn jak i kobiet. Często tradycyjna walka z łysieniem jest bezskuteczna. Tabletki i szampony przeciwko wypadaniu włosów nie pomagają. Można zdecydować się na transplantację, która jest…

 • środa, 10 lipca, 2019 4
  Stop łysieniu!

  Łysienie jest problemem, który może spotkać każdego z nas, ponieważ często przyczyną tego jest czynnik genetyczny. Mężczyźni jednak spotykają się znacznie częściej z tym kłopotem, co nie znaczy, że kobiet to nie dotyczy. Walka z…

 • środa, 10 lipca, 2019 3
  DIETA BIAŁKOWA – jak przetrwać I fazę?

  W momencie rozpoczynania przygody z odchudzaniem, większość z nas przygotowuje się do tego momentu bardzo sumiennie. Nie inaczej ma się sytuacja w przypadku diety białkowej. Starannie czytamy wszystkie założenia, robimy zapasy dozwolonych produktów, oraz motywujemy…

 • środa, 10 lipca, 2019 3
  Czy komputer może wyjść na zdrowie?

  Bezpośrednio ani pośrednio nie widzę żadnych przypadków które w jakikolwiek sposób mogłyby świadczyć o tym iż komputer może wyjść na zdrowie. Oczywiście można usłyszeć że komputer może zwiększyć waszą inteligencję bądź inne cechy jednak tylko…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 1
  Szkoła podstawowa Izbicko

  Zespół Szkół w Izbicku. Izbicko to niewielka wieś położona w województwie opolskim. Gmina Izbicko posiada wiele pięknych i atrakcyjnych terenów oraz bardzo dobrze rozbudowana gospodarkę. W miejscowości tej znajduje się między innymi szkoła, do której…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 2
  Zsg Izbicko

  Szkoła nie taka straszna Nie dla każdego ucznia szkoła była czasem, który dobrze wspomina. Poza dobrymi momentami były też te złe, które niestety na dłużej zapisują się w pamięci, ale mimo to stara się przypomnieć…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 1
  Szkoła Izbicko

  Lekcja matematyki Wielu uczniów nie przepada za matematyką. Ta szkoła nie jest wyjątkiem. Tutaj również słyszy się marudzenie na kolejne dawki wiedzy z tego zakresu. Młode osoby wolałyby wrócić na historię i posłuchać swojego nauczyciela,…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 2
  Pierończyk Izbicko

  Lekcja historii Każdy z nas miał swoje ulubione zajęcia za czasów szkolnych. Dla niektórych była to właśnie historia. Pamiętamy ten świat, który roztaczał przed nami nasz historyk. Niemal widzieliśmy rycerzy kroczących między ławkami i zmierzających…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 2
  Ops Izbicko

  Wspomnienia z czasów szkolnych Czas, który spędzamy w szkole jest niesamowity i nie równa się niczemu innemu. Przecież te czasy już nigdy nie wrócą. Możemy pójść na kolejne studia, do innej pracy, ale nigdy więcej…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 3
  Lewiatan Izbicko

  Praca w szkole Każdy z nas marzył za dziecka o innym typie pracy. Niektórzy chcieli polecieć w kosmos i odkrywać odległe galaktyki, inni pozostać bliżej ziemi. Takim przykładem może być nauczyciel. Tak, niektóre dzieci chcą,…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 3
  Full wypas Izbicko

  Idealna spokojna miejscowość Szukasz idealnego miejsca na budowę wymarzonego domu? Marzysz o małym domku w zacisznym, spokojnym miejscu, najlepiej w wiejskim otoczeniu? Twoja praca pozwala ci na dużą swobodę w wyborze miejsca pracy bo jesteś…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 2
  Bip Izbicko

  Praca nauczyciela Powszechnie wiadomo, że praca nauczyciela nie jest zbyt łatwa i przyjemna. Chociaż co do tego można się zastanawiać. Wszystko zależy od tego, czy szkoła, w której uczy jest przyjaznym środowiskiem nie tylko dla…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 4
  Osp Izbicko

  Jeden dzień z życia ucznia Dzień ucznia zaczyna się od tego, że musi wstać wcześniej rano, niemalże o świcie, a potem siedzieć przez parę godzin w szkole, próbując przy tym nie zasnąć. To wysiłek ponad…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 4
  Przedszkole Izbicko

  Co działo się w szkole? Minęły lata, odkąd opuściliśmy mury naszej cudownej szkoły. Tak, cudownej, bo taka pozostanie w naszej pamięci mimo lat, które upłynęły, odkąd odebraliśmy ostatni dyplom i świadectwo ukończenia roku, a nawet…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 3
  Pik Izbicko

  Wspomnienia ze szkoły Każdy człowiek ma taki czas w życiu, kiedy wspomnienia zalewają mu pamięć. Nie jest w stanie myśleć wtedy o niczym innym niż o tym, co miało miejsce przed latami. Przypominamy sobie szkołę,…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 3
  Pałac Izbicko

  Czas szkolny Każdy z nas pamięta czas szkolny, kiedy musiał poświęcać wiele czasu na naukę, zadania domowe, dodatkowe prace, a wszystko to po to, by mieć jak najlepsze stopnie, by później otrzymać stypendium lub jeszcze…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 4
  Wskrzeszony z martwych

  Dokonane przez czarownika rzekome zmartwychwskrzeszenie, które się wydarzyło w Liberii. Badając sprawę odkryłem, co się rzeczywiście stało. Czarownik zaplanował wszystko ze swoją ofiarą, która pod spódniczką umieściła woreczek pełny krwi świni. Wystrzelił ślepym nabojem, a…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 2
  Nadprzyrodzone zjawiska

  Począwszy od końca lat pięćdziesiątych występowałem jako iluzjonista w ponad 70 krajach świata wprowadzając w zakłopotanie miliony ludzi. A jednak wszystkie moje czyny, choć z pozoru nadnaturalne, dokonane były przy pomocy środków wyłącznie naturalnych. Często…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 3
  Świadectwo prawdziwej mocy duchowej

  Nieboszczyka umieszcza się w prymitywnej trumnie. Kilku mężczyzn kopie poza wioską grób, podczas gdy czarownik wypowiada zaklęcia, aby złamać moc przekleństwa rzuconego na wioskę. W końcu trumnę zakopuje się w ziemi. W trzy dni później…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 1
  Przekleństwo na wioskę

  Trzymając palce mniej więcej trzydzieści centymetrów od tych przedmiotów, mówca nazywa każdy z nich. W następnym pokazie studenci mają pisać pytania na kartkach i dawać je mówcy. Mając w dalszym ciągu zawiązane oczy, trzyma on…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 3
  Dwanaście piór

  Na plemiennym jarmarku Nawajów zebrało się ponad dziesięć tysięcy ludzi. Podczas uroczystości sześciu przywódców plemienia ubranych w pełne, ceremonialne stroje rozkłada na ziemi koc. Czarownik rzuca dwanaście piór na środek koca, a wodzowie siadają wokół…

 • poniedziałek, 15 kwietnia, 2019 3
  Wierzyć w moc Boga

  Mały pokój jest zatłoczony i duszny. Siatki rozwieszone w oknach z trzech stron przepuszczają lekki powiew wiatru na obserwatorów. Za jedną z nich widać twarze kilku krajowców filipińskich, z których każdy spodziewa się ujrzeć mający…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 5
  Aldemed okulista

  Okulista Wzrok jest bardzo ważny w życiu każdego człowieka. Dzięki temu możemy zobaczyć wszystko co nas otacza. Przygotowanie obiadu, wyjście na spacer czy oglądanie telewizji bez widzenia jest praktycznie niemożliwe. Ciężkie jest życie osoby, która…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 5
  Okulista lindleya

  Okulary nie tylko dla osób z wadami W dzisiejszych czasach noszenie okularów przestało być tylko przykrym obowiązkiem, a wręcz okulary zyskały miano modnego gadżetu. Noszą je nie tylko osoby, którym okulista stwierdził wadę wzroku, ale…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 5
  Artimed Kielce okulista

  Problemy ze wzrokiem Problemy z oczami, z dostrzeganiem pewnych rzeczy mogą rozpocząć się u nas w różnym wieku. Niektórzy przez całe życie zmuszeni są do noszenia okularów albo soczewek kontaktowych. U innych dopiero po 40…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 5
  Okulista Siedlce Starowiejska

  Okulista Okulistyka to dziedzina medycyny, przedmiotem zainteresowania której jest ludzkie oko. Jest to jedna z najstarszych dziedzin medycznych – już w starożytnym Egipcie lekarze wykonywali zabiegi operacyjne na oku. W państwie Hammurabiego takie operacje też…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 3
  Okulista Medicover

  Nasz wzrok Nasze zdrowie dotyczy wielu aspektów życia. Są osoby, które zmagają się z kwestiami wyglądu, np. trądzik, czy łysienie może nie dawać nam spokoju. Są jednak i ubytki związane ze zdrowiem wewnętrznym. Problemy z…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 6
  Okulista maguza

  Wizyta u okulisty O swój wzrok trzeba dbać. Niestety, ale nie wszyscy mają taką możliwość, że przez całe życie mogą cieszyć się tzw.”sokolim” wzrokiem. Bardzo często, na starość ludzie nie dostrzegają już pewnych elementów i…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 4
  Certus okulista

  Dbaj o wzrok Wielogodzinna praca przy komputerze, ciągłe korzystanie ze smartfonów, laptopów, tabletów oraz oglądanie telewizji sprawiają, że nasz wzrok wystawiony jest na ciężką próbę. Kiedy nasza praca, wiąże się z patrzeniem w ekran monitora…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 6
  Okulista Radom Traugutta

  Wzrok najważniejszy zmysł Coraz więcej ludzi na świecie ma kłopoty ze wzrokiem. Bolą nas oczy, łzawią, szczypią, swędzą, są zaczerwienione, niewyraźnie widzimy, nie widzimy z bliska, źle widzimy z oddali, nie możemy swobodnie czytać i…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 5
  Okulista dziecięcy Piaseczno

  Starczowzroczność, czyli idziemy do okulisty Czy wiecie co to jest starczowzroczność? A może rzuciło Wam się w uszy hasło prezbiopia? Bardzo dużo osób w dzisiejszych czasach nie wie, że taka choroba może ich dosięgnąć. Jednak…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 5
  Okulista dziecięcy Legionowo

  Wzrok człowieka Systematyczna kontrolowanie swojego wzroku powinno być jednym z podstawowych badań wykonywanych przez człowieka. Każdy człowiek powinien systematycznie kontrolować swoje zdrowie, chodzi tutaj między innymi o regularne wykonywanie morfologii czyli podstawowego badania krwi i…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 6
  Okulista Sulejówek

  Ocalone arcydzieło Ludzkie oko jest prawdziwym arcydziełem. To najważniejszy zmysł człowieka. Dzięki temu, że człowiek ma dwoje oczu, może widzieć trójwymiarowo, co dostarcza niesamowitych wrażeń. Utrata wzroku to ciężkie upośledzenie, ponieważ za pośrednictwem oczu do…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 7
  Okulista Ryki

  Zdrowe oczy Okulista jest lekarzem, który zajmuje się badaniem wzroku i leczeniem wszelkich chorób z nim związanych. Wymaga to niezbędnej wiedzy z zakresu medycyny i kilku lat praktyki lekarskiej, która pozwala nabyć niezbędne doświadczenie i…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 9
  Inne skuteczne lekarstwa

  Należy wiedzieć, że szczególnie intensywne napady można opanować domięśniowym zastrzykiem z valium lub środków przeciwbólowych (np. visceralgin, dolosal). Jeśli atak nie ustępuje pod wpływem omawianych medykamentów, można zastosować jednorazowo do-ustnie propranolol lub sibelium. Będziemy o…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 6
  Inne kwestionariusze osobowościowe

  Niektórzy lekarze stosują inne testy, np. tak zwany „Wielofazowy Inwentarz Osobowości z Minnesoty” (MMPI), który dostarcza liczbowej oceny zasadniczych elementów osobowości na podstawie pytań dotyczących około dwudziestu różnych dziedzin, takich jak: zdrowie ogólne, objawy psychosomatyczne,…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 11
  Hipnoza i sofrologia

  Chodzi tu o techniki, łączące relaksację i sugestię, uwalniające pacjentów z psychicznymi zahamowaniami i nastawionych obronnie do emocji powodujących komplikacje. Bardziej cenione w Niemczech i w Ame-ryce, są one tam stosowane znacznie szerzej niż w…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 5
  Gruźlica węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelowych

  Gruźlica węzłów chłonnych tchawiczo-oskrzelowych z zaburzeniami wentylacji (niedodma, rozedma) Zaburzenia wentylacji — niedodma, rozedma – mogą powstać we wszystkich postaciach gruźlicy węzłów chłonnych tchawiczo-askrzelowych. Częstość zaburzeń wentylacji jest odwrotnie proporcjonalna do wieku dziecka. Zaburzenia w…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 3
  Gruźlica włóknisto-jamista

  Gruźlica włóknisto-jamista jest zejściem późno rozpoznanej nie leczonej lub niedostatecznie leczonej postaci nacidcowej. Obraz kliniczny gruźlicy popierwotnej u dzieci w pierwszym okresie rzadko manifestuje się ostrym przebiegiem. Najczęściej na początku choroby objawy są skąpe. Występują…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 6
  Główne wytyczne chemioprofilaktyki

  Chemioprofilaktyka jest. to zapobiegawcze podawanie Hydrazydu (INH) w celu osłony przed zakażeniem gruźlicą lub w celu zapobieżenia rozwojowi gruźlicy u osobnika zakażonego. Dlatego profilaktykę INH dzielimy na: pierwotną, gdy INH stosuje się u osobników przebywających…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 3
  Higiena jamy ustnej

  Osoby cierpiące na bóle głowy nie powinny mieć w ustach więcej niż jednego metalu, i to takiego, co do którego mają pewność, że ich organizm dobrze go znosi. Najgorszych skut? ków można oczekiwać po obecności…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 4
  GRUŹLICA POPIERWOTNA

  GRUŹLICA POPIERWOTNA U DZIECI Gruźlicą popierwotną określamy wszytkie postacie rozwijające się u osobników, którzy uprzednio przebyli jawną lub utajoną gruźlicę pierwotną. Czas dzielący zakażenie pierwotne od wystąpienia gruźlicy popierwotnej jest różny. Gruźlica popierwotną może rozwinąć…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 7
  GRUŹLICA

  GRUŹLICA PIERWOTNA I JEJ POSTACIE KLINICZNE Nie tylko gruźlica pierwotna bez uchwytnych zmian w narządach, ale i wszystkie inne postacie gruźlicy pierwotnej, a nawet i popierwotnej, wymagają ‚wnikliwych badań klinicznych i dodatkowych ze względu na…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 6
  GRUŹLICA POPIERWOTNA U DZIECI

  GRUŹLICA POPIERWOTNA U DZIECI Gruźlicą popierwotną określamy wszytkie postacie rozwijające się u osobników, którzy uprzednio przebyli jawną lub utajoną gruźlicę pierwotną. Czas dzielący zakażenie pierwotne od wystąpienia gruźlicy popierwotnej jest różny. Gruźlica popierwotną może rozwinąć…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 6
  GRUŹLICA PIERWOTNA I JEJ POSTACIE KLINICZNE

  Nie tylko gruźlica pierwotna bez uchwytnych zmian w narządach, ale i wszystkie inne postacie gruźlicy pierwotnej, a nawet i popierwotnej, wymagają ‚wnikliwych badań klinicznych i dodatkowych ze względu na duże możliwości błędów rozpoznawczych. GRUŹLICA PIERWOTNA…

 • poniedziałek, 1 kwietnia, 2019 6
  Gruźlica nerek i dróg moczowych

  Gruźlica nerek i dróg moczowych może powstać w każdym okresie zakażenia gruźlicą. Gruźlica nerek powstaje na drodze wysiewu krwiopochodnego do warstwy korowej obu nerek. Gdy dochodzi do ewolucji procesu chorobowego, rozwój gruźlicy nerek z bliżej…

 • wtorek, 18 grudnia, 2018 5
  Piramida żywieniowa – rady dietetyczki

  Piramida żywieniowa – rady dietetyczki Piramida żywieniowa. Nie należy chudnąć za szybko. Prawidłowe, bezpieczne chudnięcie wynosi od pół kilograma do kilograma na tydzień – radzi dietetyczka Ewa Sypnik z Centrum Dietetycznego SetPoint. Zobacz też: piramida…

 • wtorek, 18 grudnia, 2018 5
  Owoce w kosmetyce – Jeżyna, agrest, malina

  Owoce w kosmetyce – Jeżyna, agrest, malina Coraz częściej kosmetyki produkowane są na bazie naturalnych składników. Idealnie do tego celu nadają się owoce. Poniżej artykuł, w którym możemy przeczytać o właściwościach i zastosowaniu w kosmetyce…

 • wtorek, 18 grudnia, 2018 2
  Ogrodowe życie odkurzacza

  Ogrodowe życie odkurzacza Wydawać by się mogło, że popularny „zjadacz kurzu” jest urządzeniem pracującym jedynie w pomieszczeniach zamkniętych. Zwykle wykorzystuje się go bowiem do sprzątania wnętrz budynków mieszkalnych. To z pewnością jego podstawowe zadanie, jednak…

 • wtorek, 18 grudnia, 2018 4
  Oczyść się ze śmieci

  Oczyść się ze śmieci W obecnych czasach ludzie coraz większą uwagę skupiają na zdrowym trybie życia . Nikogo już nie dziwią specjalnie obliczane diety, czy systematyczne ćwiczenia fizyczne. Takie postępowanie jest nie tylko ostatnio bardzo…

 • wtorek, 18 grudnia, 2018 4
  Nowoczesne technologie w piekarnikach

  Nowoczesne technologie w piekarnikach W dzisiejszych czasach nowoczesne technologie wkraczają już niemal do każdej sfery naszego życia. Również kuchnia nie będzie tutaj wyjątkiem. Jednym ze sprzętów codziennego użycia, do którego także wkradł się duch postępu,…

 • wtorek, 18 grudnia, 2018 4
  Nowa piramida żywieniowa

  Nowa piramida żywieniowa Najprostszym sposobem przedstawienia zaleceń żywieniowych jest piramida. Pokazuje ona to, co powinno się znaleźć na naszym talerzu i w jakiej ilości. To, co powinno gościć na naszym stole, znajduje się u podstawy…

 • wtorek, 18 grudnia, 2018 4
  Na czym polega praca jako hostessa?

  Na czym polega praca jako hostessa? Hostessa to zajęcie, którym parają się młode, często niewykształcone dziewczyny w poszukiwaniu pieniędzy, ale i sławy. Coraz częściej spotkać można na ulicy dziewczyny wybierające się do agencja hostess. Zawód…

 • wtorek, 18 grudnia, 2018 3
  Majorka i Ibiza zapraszają seniorów

  Majorka i Ibiza zapraszają seniorów Z uwagi iż tłok nie kojarzy się z prawidłowym wypoczynkiem, nawet w najładniejszych obiektach osoby po 55. roku życia, mieszkające w Unii Europejskiej, mają sposobność delektowania się wypoczynkiem w malowniczych…

 • wtorek, 18 grudnia, 2018 4
  Jedzmy zdrowo

  Jedzmy zdrowo Gwarantującym sukces rodzajem oleju, który jest polecany przy wykorzystywaniu sposobu naszego jadłospisu, jaką jest opisywana w wielu artykułach dieta dr budwig jest zbawiennie wpływający na procesy trawienne olej rzepakowy . Jeśli mamy wrzody,…

 • wtorek, 18 grudnia, 2018 4
  Jakie potrawy spożywać zimą

  Jakie potrawy spożywać zimą Zima trwa w najlepsze z nią mamy oczywiście coraz krótsze dni. Wiąże się to również z coraz mniejszym dostępem do świeżych owoców oraz warzyw. Warto zatem zastanowić się, czym można zastąpić…

 • poniedziałek, 17 grudnia, 2018 4
  Ból szyi i karku

  Ból szyi i karku Krótkotrwałe bóle szyi i karku • Ich przyczyną może być: – skręcenie pourazowe, – złe ułożenie w czasie snu, – zapalenie węzłów chłonnych (limfatycznych) szyjnych i karkowych (prawo- i lewostronnych), zwykle…

 • poniedziałek, 17 grudnia, 2018 3
  Bóle brzucha u dziecka

  Bóle brzucha u dziecka W pierwszych tygodniach życia dziecka ból brzucha pojawia się najczęściej przy nie­strawności lub kolce jelitowej (gazowej). U starszych niemowląt może być skutkiem przejedzenia. Od 1 roku życia dziecka przy­czynami bólów brzucha…

 • poniedziałek, 17 grudnia, 2018 6
  Dusznica bolesna

  Dusznica bolesna • Silny ból w klatce piersiowej, najczęściej zlokalizowany za mostkiem lub w okolicy przedsercowej, promieniujący do lewej, często do prawej ręki (bywa też, że ból promieniuje symetrycznie do obu rąk), również do okolicy…

 • poniedziałek, 17 grudnia, 2018 6
  Dziecko „ryzyka porodowego”

  Dziecko „ryzyka porodowego” Proces życia jest ciągłą wymianą i starciem ze środowiskiem zewnętrznym, które często przybiera postać walki niosącej za sobą ura­zy i choroby. Środowisko zewnętrzne czło­wieka podlega stałym przeobrażeniom. Te różne zmiany natury fizycznej,…

 • poniedziałek, 17 grudnia, 2018 6
  Grzybica

  Grzybica W tej grupie chorób skóry zmiany są wywo­ływane przez grzyby chorobotwórcze. Odpo­wiednio do miejsca występowania zmian roz­różnia się grzybice skóry, włosów i paznokci. Do zakażenia dochodzi w wyniku kontaktu z chorym człowiekiem lub zwierzęciem…

 • poniedziałek, 17 grudnia, 2018 6
  Jaskra

  Jaskra Jaskra osób dorosłych rozwija się zwykle po 40 roku życia i przebiega pod kilku posta­ciami: jaskry ostrej, przewlekłej lub prostej. Jaskra ostra charakteryzuje się gwałtowny­mi objawami w postaci ataków lub napadów choroby. Chory odczuwa…

 • poniedziałek, 17 grudnia, 2018 6
  Kamica nerkowa

  Kamica nerkowa • Zawarte w moczu substancje mineralne mogą tworzyć zło­gi w drogach moczowych. Wielkość ich jest różna (ziarnka piasku, kamienie). Drażniąc drogi moczowe złogi te są przyczyną różnych – co do charakteru i nasilenia…

 • poniedziałek, 17 grudnia, 2018 6
  Kandydoza (drożdżyca)

  Kandydoza (drożdżyca) Kandydoza jest wywoływana przez grzyby drożdżo-podobne, u ludzi przeważnie przez drożdżaka Candida albicans. W stanie peł­nego zdrowia organizm jest odporny na tego drożdżaka. Do powstania zmian chorobo­wych usposabiają: mikro-urazy skóry, maceracja naskórka związana…

 • poniedziałek, 17 grudnia, 2018 7
  Karmienie piersią

  Karmienie piersią Karmienie piersią zdrowego noworodka za­czyna się po paru godzinach od urodzenia. Ma to dla matki i dla dziecka ogromne zna­czenie. Gruczoł sutkowy matki wydziela we wczesnym okresie laktacji siarę, inaczej młodziwo—niedojrzałe mleko. Siara…

 • poniedziałek, 17 grudnia, 2018 7
  Katar

  Katar Popularny katar, jest chorobą wirusową. Przy katarze zmiany zapalne błony śluzowej ograniczają się zwy­kle do nosa, nosowej i ustnej części gardła. Niekiedy choroba szerzy się dalej do krtani, tchawicy i oskrzeli, a do infekcji…

 • piątek, 30 listopada, 2018 4
  Okulista strzelce Opolskie Michali

  Ewa Michali specjalista chorób oczu, ponad 20 lat doświadczenia zawodowego jako lekarz okulista. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Stale rozwija swoją wiedzę z zakresu okulistyki uczestnicząc w wielu konferencjach i zjazdach organizowanych…

 • czwartek, 29 listopada, 2018 16
  W Niemczech szczepią przeciw rakowi szyjki macicy

  Niemieckie ministerstwo zdrowia przeprowadzi powszechną akcję szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy – podał dziennik “Süddeutsche Zeitung”. Szczepieniami zostaną objęte wszystkie dziewczęta w wieku od 12 do 17 lat. Na raka szyjki macicy zapada w Niemczech…

 • czwartek, 29 listopada, 2018 42
  Cesarskie cięcie

  Cesarskie cięcie Cięcie cesarskie jest to rodzaj operacyjnego ukończenia ciąży. Zabieg ten polega na przecięciu powłok jamy brzusznej oraz ściany macicy i wydobyciu przez wytworzony otwór płodu. Zabieg taki oczywiście wykonywany jest wtedy, gdy cokolwiek…

 • czwartek, 29 listopada, 2018 5
  Poród rodzinny

  Poród rodzinny to poród aktywny. Kobieta chodzi, przyjmuje dowolną pozycję parcia, korzysta ze sprzętów pozwalających jej “walczyć” z bólem i przyspieszających akcję porodową: drabinki (ułatwiające kobiecie utrzymanie pionowej pozycji, co znacznie przyspiesza poród), worki sako…

 • czwartek, 29 listopada, 2018 11
  Znieczulenie zewnątrzoponowe

  Znieczulenie zewnątrzoponowe zaliczane jest do grupy znieczuleń miejscowych. Polega ono na podaniu leku znieczulającego do kręgosłupa (przestrzeni zewnątrzoponowej). Dostaje się on w pobliże nerwów przewodzących ból, powodując w nich blokowanie przewodnictwa i zniesienie odczuwania bólu.…

 • czwartek, 29 listopada, 2018 12
  Wybierz jak chcesz urodzić swoje maleństwo

  Każda przyszła Mama zastanawia się, jak powinna ta chwila wyglądać – czy dać ojcu dziecka szansę być przy tej magicznej chwili, a może poprosić o towarzyszenie własną Mamę czy przyjaciółkę? A jeżeli poród naturalny będzie…

 • czwartek, 29 listopada, 2018 3
  NERWICA – POWAŻNE ZABURZENIE PSYCHICZNE

  NERWICA – POWAŻNE ZABURZENIE PSYCHICZNE Nerwica to choroba zakwalifikowana do grupy zaburzeń psychicznych. Objawy tego schorzenia są bardzo różnorodne. Sklasyfikować możemy kilka odmian nerwicy. Są to m. in. nerwice depresyjne, lękowe, nerwice natręctw oraz fobie.…

 • czwartek, 29 listopada, 2018 4
  NISKIE CIŚNIENIE – NA RATUNEK CIŚNIENIU

  NISKIE CIŚNIENIE – NA RATUNEK CIŚNIENIU Niskie ciśnienie czyli tzw. niedociśnienie to w głównej mierze problem kobiet oraz dziewcząt w fazie dorastania. Kiedy zaobserwować możemy problemy z niedociśnieniem? Na przykład w pochmurne, deszczowe dni. Wówczas…

 • czwartek, 29 listopada, 2018 5
  ALERGIA – Z ALERGIĄ ZA PAN BRAT

  ALERGIA – Z ALERGIĄ ZA PAN BRAT W dzisiejszym świecie nie trudno o alergię. Każdego dnia jesteśmy zalewani masą produktów, które wywołać mogą uczulenie. Jednak to czy doświadczymy takiej niedyspozycji zależy od wielu czynników. Oczywiście,…

 • czwartek, 29 listopada, 2018 3
  Objawy Autyzmu

  Objawy Autyzmu AUTYZM – W INNYM ŚWIECIE Specyfika autyzmu polega na braku medycznych testów, które pozwoliłyby na postawienie jednoznacznej diagnozy. Jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest obserwacja poczynań, zachowań i stopień rozwoju dziecka, u którego…

 • czwartek, 29 listopada, 2018 3
  Objawy Krztuśca

  Krztusiec, potocznie zwany kokluszem to zakaźna choroba dróg oddechowych. Zaczyna się bardzo niewinnie. Krztusiec, objawy: bardzo podobne jak w przypadku przeziębienia. Pojawia się nieżyt nosa, częste kichanie, zaczerwienienie spojówek oraz łzawienie, podwyższona temperatura ciała a…

 • czwartek, 29 listopada, 2018 5
  Produkty naturalne które chronią wątrobę

  Produkty naturalne nie przetworzone korzystni wpływają na cały organizm wspomagają i oczyszczają wątrobę z toksyn i metali ciężkich. Spożywanie ich poprawi funkcjonowanie wątroby. Współczesny człowiek źle się odżywia ,bardzo często prowadzi to do problemów z…

 • czwartek, 29 listopada, 2018 5
  Przewlekły ból gardła

  Przewlekły ból gardła może być spowodowany przez wirusy,odry,grypy czy ospy wietrznej .Rzadziej bóle gardła spowodowane są infekcjami bakteryjnymi, między innymi anginy,kokluszu(krztusiec) ,błonicy. Niekorzystny wpływ na gardło dość często ma choroba refluksowa przełyku,alergia, czy używki jak…

 • czwartek, 29 listopada, 2018 6
  Ruch na świeżym powietrzu

  Wśród naszego społeczeństwa powstaje coraz większa świadomość jak ważne jest zdrowie. Nie tylko coraz częściej się badamy, ale również zwracamy uwagę na to co jemy. Jak bardzo ważna dla naszego zdrowia jest dieta pokazują niezależne…

 • czwartek, 29 listopada, 2018 7
  Schorzenia wątroby najczęstsze przyczyny

  Schorzenia wątroby bardzo często są wywołane nadużywaniem alkoholu.Ale jest bardzo dużo innych czynników które wywołują schorzenia wątroby,zarówno u niemowląt jak i u osób starszych,według naukowców występuje ponad setka różnych schorzeń wątroby. schorzenia wątroby mogą zagrozić…

 • czwartek, 29 listopada, 2018 4
  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

  Wrzodziejące zapalenie jelita to choroba zapalna jelit , która powoduje długotrwały stan zapalny w dolnym odcinku przewodu pokarmowego . Podobnie jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelit może być wyniszczające, a czasami może prowadzić do zagrażających…

 • niedziela, 25 listopada, 2018
  Nawożenie roślin iglastych

  Nawożenie roślin iglastych Drzewa i krzewy iglaste można spotkać w większości ogródków działkowych, a także w zieleńcach miejskich. Rośliny te są chętnie sadzone gdyż stanowią ładną ozdobę ogrodu także w okresie zimowym oraz są uważane…

 • niedziela, 25 listopada, 2018 2
  Białe Złoto Południowej Afryki

  Białe Złoto Południowej Afryki Dawno, dawno temu, na wyspach zachodniego wybrzeża Południowej Afryki rywalizacja o dostęp do białej, proszkowatej substancji była powodem zabójstw i nawet zbliżyła kraje do wojny. Białe złoto zawierające dużo azotu, fosforu…

 • niedziela, 25 listopada, 2018 2
  Wszechobecna zieleń w wielkim mieście

  Wszechobecna zieleń w wielkim mieście Zanim w miastach pojawiły się ogólnodostępne parki, lokalni mieszkańcy sami dbali o to, by w ich otoczeniu obecna była zieleń. Ogródki działkowe, kwitnące balkony i rabatki pod blokami były ich…

 • niedziela, 25 listopada, 2018 2
  Pozytywne szkolenie

  Pozytywne szkolenie W żadnym wypadku nie wolno bić psa! Najbardziej skutecznym sposobem szkolenia i postępowania są metody pozytywne, oraz całkowite ignorowanie psa, gdy zachowuje się źle. Nie zwracanie uwagi jest naturalnym zachowaniem, które wszystkie psy…

 • niedziela, 25 listopada, 2018 3
  Czy nie zgubiłeś siebie?

  Czy nie zgubiłeś siebie? Nie czujecie, że Wasze życie rozpływa się w pogoni za pieniędzmi i karierą? Nie czujecie, że zgubiliście w drodze do dorosłości, dziecięcy pierwiastek? Czy nie pragniecie powrotu do dziecięcych zabaw? Polacy…

 • czwartek, 22 listopada, 2018 202
  Dobry neurochirurg Bydgoszcz

  W twoim mieście przyjmuje wielu lekarzy. Część z nich to specjaliści najwyższej klasy. Chciałbyś trafić właśnie do nich, ale nie wiesz jak ich sprawdzić i potwierdzić wysokie kwalifikacje, którymi mogą się pochwalić? Jednym ze sposobów…

 • sobota, 17 listopada, 2018 3
  Aparat TENS – wszystko o elektrostymulatorach TENS

  Aparat TENS zwany również pod określeniami elektrostymulator TENS czy stymulator TENS jest małym, przypominającym telefon komórkowy, urządzeniem którym głównym zadaniem jest łagodzenie bólu, walka z różnorodnymi dolegliwościami które wiążą się z ostrym i przewlekłym bólem…

 • sobota, 17 listopada, 2018 3
  Ból szyi a elektrostymulacja

  Ból szyi jest zwykle spowodowany przez złą postawę na przykład podczas siedzenia, spania. Czasem również przez nadwyrężenie kręgów szyjnych lub przez ucisk korzeni nerwowych. Czasem skurcz mięśni szyi spowodowany jest zbyt dużym naprężeniem. Wiele osób,…

 • sobota, 17 listopada, 2018 5
  Cellulit – walka z cellulitem w kilku krokach

  Jak cellulit wygląda każdy wie. Co więcej, wiemy też dużo jak z nim walczyć i jak można mu za pobiedź. Jednakże, nie każda z nas ma czas na intensywny trening, czasem brakuje nawet chęci aby…

 • sobota, 17 listopada, 2018 4
  Zmień dietę

  Zmiana nawyków żywienia pomoże Ci nie tylko w walce z cellulitem włóknistym, ale także poprawi Twoje samopoczucie i oczywiście umożliwi zrzucenia paru zbędnych kilogramów. Idealna dieta będzie zawierać dużo więcej warzyw: głównie roślin strączkowych, brązowego…

 • sobota, 17 listopada, 2018 3
  Cellulit włóknisty – jak się go pozbyć ?

  Cellulit włóknisty można odróżnić od zwykłego cellulitu w dość prosty sposób: skóra w dotyku jest dość twarda i boli przy uszczypnięciu, dodatkowo poznaje się go przez jego fioletowy kolor. Ten typ pomarańczowej skórki tworzy się…

 • sobota, 17 listopada, 2018 3
  Chleb a dieta – fakty i mity

  Chleb jest częścią posiłku która towarzyszy nam od zawsze- czy na śniadanie, kolację w formie przekąski. W każdym sklepie znajdujemy różne typy pieczywa, a także wiele dan bazujących właśnie na chlebie lub na cieście. Wiele…

 • sobota, 17 listopada, 2018 3
  Co to jest elektrostymulator?

  Elektrostymulator to urządzenie do elektrostymulacji (elektroterapii), czyli metody wykorzystywanej w zabiegach rehabilitacyjnych lub fizykoterapeutycznych. Elektrostymulator wytwarza prąd o różnej częstotliwości, a czas trwania zabiegu jest zależny od programu/ zabiegu. Główne prądy wytwarzane przez urządzenie to:…

 • sobota, 17 listopada, 2018 3
  Co to jest platforma wibracyjna?

  Co to jest platforma wibracyjna? Platforma wibracyjna to urządzenie, generujące wibracje o częstotliwości (zależy również od urządzenia) od 15 do 55 Hz, które pozytywnie wpływają na organizm ludzki: pobudzają tkanki, wpływają pozytywnie na serotoninę, odpowiedzialną…

 • sobota, 17 listopada, 2018 2
  Zalety elektrostymulacji mięśni

  Zalety elektrostymulacji mięśni Elektrostymulacja mięśni to przede wszystkim ujędrnianie i wzmacnianie włókien mięśni. Stymulacja wpływa także na uwydatnienie mięśni, poprawę ich wyglądu zewnętrznego oraz spalanie nadmiernej tkanki tłuszczowej. Dodatkowo, poprawia krążenie krwi w mięśniu i…

 • sobota, 17 listopada, 2018 5
  Co to jest prąd EMS?

  Zapewne będąc na siłowni lub podczas czytania poradnika bądź artykułu spotkałeś się z terminem EMS. EMS ( z ang. Electrical muscle stimulation) to nic innego jak elektrostymulacja mięśni, lub bardziej precyzyjnie: elektrostymulacja nerwowo- mięśniowa. Elektrostymulacja…

 • sobota, 17 listopada, 2018 3
  Prąd TENS a bezpieczeństwo

  Metoda leczenia prądami TENS jest bezpieczna i nie ma zbyt wielu przeciwwskazań do jej stosowania. Nie jest możliwe aby urządzenie wywołało szkody w organizmie jeśli jest używane zgodnie z jego przeznaczeniem. Istotne jest, aby stopniowo…

 • sobota, 17 listopada, 2018 5
  Co to jest prąd TENS?

  Leczenie prądami TENS jest tak samo skuteczne jak leczenie tradycyjnymi środkami przeciwbólowymi. Co więcej prąd TENS jest tańszą alternatywa dla leków przeciwbólowych, których cena jest wysoka, a czas trwania leczenia stosunkowo długi. Co więcej, leki…

 • sobota, 17 listopada, 2018 4
  Mikroprądy – terapia

  Mikroprądy- terapia Terapia mikroprądów bazuje na dwóch fazach. Pierwsza faza ma na celu łagodzenie bólu, podczas gdy druga faza odpowiada za pobudzenie jonów oraz syntezy ATP, które przyśpieszają procesy gojenia się. Czas trwania terapii dla…

 • sobota, 17 listopada, 2018 4
  Co to są mikroprądy?

  Co to są mikroprądy? Mikroprądy ( ang. electrical neuromuscular stimulation) lub inaczej: elektryczna stymulacja mięśniowo- nerwowa, jest metodą terapii, będąca w opozycji do konwencjonalnej elektroterapii. Mikroprądy są impulsami o małym natężeniu: od 10 do 500…

 • sobota, 17 listopada, 2018 4
  Ćwiczenia toning – Modelowanie bioder i ud

  Ćwiczenia toning to fizyczne ćwiczenia mające na celu przede wszystkim wzmocnienie mięśni oraz rozwój muskulatury. Po za tym ćwiczenia toning rzeźbią sylwetkę, umożliwiają spalanie kalorii jednakże nie prowadzą do przerostu mięśni. Toning coraz częściej jest…

 • sobota, 17 listopada, 2018 3
  Drenaż z elektrostymulacją mięśn i- na czym polega ?

  Drenaż z elektrostymulacją mięśni- na czym polega ? Jak już wcześniej wspomniano i wymieniono, ta metoda ma wiele zastosowań i zalet. W połączeniu z elektrostymulacją mięśni, drenaż nie tylko usprawni krążenie limfy i zredukuje obrzęki…

 • sobota, 17 listopada, 2018 3
  Na czym polega drenaż ?

  Drenaż (limfatyczny) jest obok lipolizy, kolejną popularną metodą „oczyszczającą” zarówno w kosmetyce jak i w medycynie. Zabieg drenażu prowadzony jest za pomocą różnorodnych technik. Jedną z takich technik jest wykonanie drenażu (limfatycznego) przy pomocy elektrostymulacji.…

 • sobota, 17 listopada, 2018 4
  Elektrostymulacja dla sportowców – czym jest?

  Elektrostymulacja dla sportowców- czym jest? Elektrostymulacja jest zabieg elektroterapii, wykonywany za pomocą prądów impulsowych o różnej częstotliwości i różnym zastosowaniu. Prąd ten, jest generowany przez urządzenie, kształtem przypominające telefonem komórkowy, zwane elektrostymulatorem (SPRAWDŹ: Co to…

 • sobota, 17 listopada, 2018 4
  Elektrostymulacja dla sportowców

  Osoby dla których sport jest życiową pasją, wiedzą jakie zagrożenia towarzyszą aktywności fizycznej. Mowa nie tylko o kontuzjach czy zakwasach, ale również o poważniejszych urazach : złamaniach, nadciągnięciach czy naderwaniach (mięśni). Sportowcy starają się w…

 • sobota, 17 listopada, 2018 3
  Elektrostymulacja mięśni i jej zalety

  Elektrostymulacja mięśni i jej zalety Poniżej podajemy zalety elektrostymulacji mięśni oraz plusy używania elektrostymulatorów podczas treningów. 1.Szybka regeneracja. Udowodniono naukowo fakt, iż elektrostymulacja mięśni za pomocą prądów EMS może skrócić czas trwania rehabilitacji spowodowanej kontuzją.…

 • sobota, 17 listopada, 2018 3
  Elektrostymulacja mięśni

  Elektrostymulacja mięśni Elektrostymulatory zyskują największą popularność dzięki prądom EMS czyli elektrostymulacji mięśni. Elektrostymulacja nie zastąpi sportu w 100 % ale może być doskonałym sprzymierzeńcem w walce z nadmierna tkanką tłuszczową, rozgrzeje mięśnie przed treningiem i…

 • sobota, 17 listopada, 2018 5
  Elektrostymulacja po porodzie

  Elektrostymulacja po porodzie jest pomocna jeśli chcesz odzyskać dawną figurę. Co więcej, w prosty sposób możesz wzmocnić mięśnie brzucha, ujędrnić piersi czy też uporać się z problemem nietrzymania moczu. Elektrostymulacja po porodzie to aktywność bez…

 • sobota, 17 listopada, 2018 2
  Fale radiowe – czyli redukcja niedoskonałości bez skalpela

  Gdy słyszymy pojęcie „fale radiowe” naszym pierwszym skojarzeniem nie jest zazwyczaj zabieg kosmetyczny. Co ciekawe i ważne, fale radiowe są wykorzystywane w salonach kosmetycznych bardzo często i cieszą się dużą popularnością. Zwłaszcza dlatego, że zabieg…

 • sobota, 17 listopada, 2018 2
  Co to jest lipoliza ?

  Lipoliza to nowoczesna metoda z zakresu medycyny estetycznej. Co więcej jest ona bezpiecznym i całkowicie bezbolesnym sposobem na pozbycie się tkanki tłuszczowej z tak niewygodnych miejsc jak brzuch czy pośladki. Dodatkowo, może w znaczy sposób…

 • sobota, 17 listopada, 2018 4
  Lipoliza metodą elektrostymulacji

  Lipoliza ma szerokie zastosowanie w kosmetyce, w pielęgnacji ciała oraz może być godnym sojusznikiem w walce ze zbędnymi centymetrami (uporczywa tkanka tłuszczowa) oraz z cellulitem. Są różne zastosowania lipolizy, znamy zatem lipolizę iniekcyjną, ultradźwiękową ,…

 • sobota, 17 listopada, 2018 4
  Najczęściej zadawane pytania odnośnie elektrostymulacji

  Najczęściej zadawane pytania odnośnie elektrostymulacji, elektrostymulatorów, efektów elektrostymulacji i wiele innych. Dlaczego, gdy zwiększam natężenie stymulacji powyżej 10 mA, zmniejsza się ono automatycznie do poziomu 0 mA? Elektrostymulator Globus sprawdza poziom dostarczanych prądów. Jeśli natężenie…

 • sobota, 17 listopada, 2018 4
  Pas do elektrostymulacji- modelowanie sylwetki

  Pas do elektrostymulacji a elektrostymulacja Elektrostymulacja to terapia z dziedziny fizykoterapii- polega na skurczach mięśni, wywołanych przez specjalistyczne urządzanie zwane elektrostymulatorem. Prąd wytworzony przez elektrostymulator jest niskiej częstotliwości i przede wszystkim nieszkodliwy i bezbolesny. Skurcze…

 • sobota, 17 listopada, 2018 3
  Platforma wibracyjna i jej zalety

  Platforma wibracyjna- ujędrniające i skuteczne ćwiczenia w Twoim domu platforma wibracyjna Piękny, płaski brzuch, poprawa sylwetki, jędrne pośladki ciało bez cellulitu- to marzenie nie jednej z kobiet. Gdy słyszymy takie frazy, myślimy od razu: odchudzanie,…

 • sobota, 17 listopada, 2018 3
  Rozmieszczenie elektrod w terapii TENS

  Aby zabiegi bazujące na prądzie TENS zostały wykonane poprawnie, należy nie tylko zwrócić uwagę na odpowiedni dobór parametrów do danego miejsca ale również ważne jest poprawne ułożenie elektrod. Poniżej podajemy przykłady, odnoszące się do poprawnego…

 • sobota, 17 listopada, 2018 3
  Urządzenia kosmetyczne

  Rozstępy to nic innego jak pasma występujące na skórze w okolicach ud, brzucha czy piersi. Są nieestetyczne a co najgorsze- ciężkie do usunięcia. Dodatkowo, rozstępy są skutkiem nie tylko zbyt szybkiego schudnięcia czy przybrania na…

 • sobota, 17 listopada, 2018 4
  Stymulacja mięśni- metodyka zabiegu

  Stymulacja mięśni bądź inaczej elektrostymulacji mięśni zyskuje coraz to więcej zwolenników w naszym kraju. Na stronach internetowych, na kobiecych portalach czy tez w poradnikach znajdujemy pojęcie stymulacji mięśni lub prądów EMS ( sprawdź: Co to…

 • sobota, 17 listopada, 2018 5
  Urządzenie wygładzające rozstępy ? Czemu nie!

  Urządzenie kosmetyczne RF Clinic Pro- rozstępyPrawda jest, że nie wiele czasu i uwagi poświęcamy swojej skórze. Gdy jednakże postanawiamy, że czas zacząć dbać o nią i ją pielęgnować, przeglądając oferty salonów kosmetycznych czasem napotykamy dość…

 • piątek, 16 listopada, 2018 4
  Rozstępy a urządzenia kosmetyczne

  Rozstępy to nic innego jak pasma występujące na skórze w okolicach ud, brzucha czy piersi. Są nieestetyczne a co najgorsze- ciężkie do usunięcia. Dodatkowo, rozstępy są skutkiem nie tylko zbyt szybkiego schudnięcia czy przybrania na…

 • piątek, 16 listopada, 2018 4
  Magnetoterapia przeciwwskazania

  Jak wiadomo zmarszczki kształtują się na powierzchni ciała tworzą się z upływem czasu. Dotykają każdego i są symbolem nieuchronnego starzenia się. Wyróżniamy zmarszczki mimiczne, spowodowane promieniami UV i wiekiem. Te pierwsze mogą już wystąpić w…

 • sobota, 10 listopada, 2018 3
  Zespół Szkół Gminy Izbicko

  Rekrutacja do szkoły Dyrektor ZSGI ogłasza rekrutację do szkół podstawowych Gminy Izbicko Proszę zapoznać się z zarządzeniem, ogłoszeniem i terminami oraz wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć do szkoły (uwaga w jednym pliku są karty dla…

 • wtorek, 11 września, 2018 82
  Neurony należące do drogi odruchów dwuneuronowych

  Opisane narządy czucia głębokiego unerwione są, podobnie jak ciałka Meissnera, przez włókna osiowe neuronów skupionych w zwojach rdzeniowych. Neurony te wysyłają swoje neuryty do rdzenia przez korzonki tylne. W rdzeniu jednak rozbijają się one na…

 • wtorek, 11 września, 2018 82
  Układ pozapiramidowy

  Drugie wielkie jądro śródmózgowia, to położona nieco brzusznie i na boki od jądra czerwiennego istota czarna (substantia nigra Sóm- meringi). Barwę swą i nazwę zawdzięcza to jądro melaninowemu barwnikowi gromadzącemu się w komórkach tudzież związkom…

 • wtorek, 11 września, 2018 79
  Układ naczyniowy mózgu i rdzenia

  Przebieg żył rdzeniowych, podobnie jak tętnic, wykazuje dużo nieregularności. Bardzo często na zewnątrz opony twardej występuje splot żylny {plexus venosus vertebralis interims) łączący się ze splotami czaszki i zbierający krew z żył rdzenia oraz kręgów.…

 • poniedziałek, 3 września, 2018 6
  Operacje plastyczne

  Żyjemy w czasach, w których ogromną wagę przywiązuje się do naszego zewnętrznego wyglądu. Mówi się nawet, że będąc ładniejszym człowiekiem na co dzień żyje się łatwiej. Czasami jednak, bywa i tak, że choć jesteśmy ładni…

 • poniedziałek, 3 września, 2018 6
  Psychoterapia

  Po pomoc profesjonalnego psychoterapeuty udają się zarówno jednostki, jak i pary oraz całe rodziny przeżywające różnego rodzaju trudności. Istnieje wiele mitów na temat tego, czym właściwe jest pomoc psychoterapeutyczna i psychologiczna. Najważniejszym elementem psychoterapii jest…

 • poniedziałek, 3 września, 2018 6
  Mata ozonowa – dmuchawy – generatory

  Generatory dostępne są w wielu wersjach zarówno pod względem budowy jak i działania. Pobór prądu poszczególnych urządzeń wynosi od 310 do 1210 watów. Jednak aparaty o większej mocy wcale nie muszą być lepsze. Począwszy od…

 • poniedziałek, 3 września, 2018 7
  Depresja – odmiany

  Zaburzenie afektywne charakteryzujące się obniżeniem stanu emocjonalnego – czyli popularna depresja, nie jest chorobą jednorodną. Może mieć zarówno różną etiologię, jak i przebieg, a także może pomiędzy poszczególnymi rodzajami, różnić się objawami. Najpopularniejsze formy jakie…

 • poniedziałek, 3 września, 2018 6
  Depresja

  Współczesna medycyna w zasadzie nie zna wytłumaczenia tej tajemniczej choroby. Wskazuje się na subtelne zmiany w mózgu, traumatyczne wydarzenia z dalekiej przeszłości, być może czynniki genetyczne. Jednobiegunowa i dwubiegunowa choroba afektywna (czyli depresja) jest w…

 • poniedziałek, 3 września, 2018 4
  Gdzie można znaleźć opiekunkę dla osób starszych?

  Opiekunkę osób starszych można znaleźć na kilka sposobów. Najpopularniejsze z nich to poszukiwania na własną rękę oraz skorzystanie z agencji pośrednictwa pracy lub urzędów pracy. Pierwszy sposób to po prostu pytanie po rodzinie, znajomych i…

 • poniedziałek, 3 września, 2018 3
  Jak wybrać dobrą opiekunkę dla starszej osoby?

  Szukanie opiekunki dla osób starszych nie jest łatwym zadaniem, szczególnie zagranicą. Na pewno zależy Ci, by taka osoba była „jak najlepsza”. Czym powinna charakteryzować się dobra opiekunka osób starszych i jak skutecznie znaleźć kogoś takiego?…

 • poniedziałek, 3 września, 2018 4
  Modny temat – psychologia

  W dzisiejszych czasach na wielu obszarach możemy obserwować duże zainteresowanie psychologią. Jest to szczególnie widoczne w czasopismach oraz w Internecie. Od dawna psychologia jest także bardzo obleganym kierunkiem studiów. Wynika to po części z faktu,…

 • poniedziałek, 3 września, 2018 4
  Psychoterapia w Polsce

  Psychoterapia jest dla ludzi. O tym fakcie, w wielu miejscach świata wcale nie trzeba przekonywać. Stany Zjednoczone swego czasu przechodziły prawdziwy boom, ale do dziś utrzymuje ona duże zaufanie społeczne także w Niemczech czy Anglii.…

 • poniedziałek, 3 września, 2018 3
  Biegunka u dzieci – leczenie domowymi sposobami

  Biegunka u dzieci to praktycznie ten sam stan co biegunka u dorosłych. Na ogół jest to zwiększenie częstotliwości oddawania stolca w ciągu określonego czasu, przeważnie, stolec w takim wypadku jest rzadszy. Biegunka nosi też nazwę…

 • sobota, 1 września, 2018 60
  7,6 miliona ludzi rocznie umiera na raka

  Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) spośród wszystkich chorych na AIDS, malarię czy gruźlicę, rocznie umiera 7,6 miliona ludzi z powodu raka. Kolejne 12 milionów przeżywa z podobną diagnozą. Dr Andres Ullrich, który w WHO odpowiedzialny…

 • sobota, 1 września, 2018 76
  Olejki eteryczne – aromaterapia

  Czym są olejki eteryczne? Niczym innym jak mieszaniną różnych związków chemicznych pojawiających się w roślinach. Znajdują się one w praktycznie wszystkich częściach roślin od korzenia po kwiat. Olejki eteryczne mają swoje określone działania. Dla różnych…

 • sobota, 1 września, 2018 22
  W jaki sposób wzmacniać organizm?

  Odpowiedź na zadane w tytule tego artykułu pytanie jest prosta. Najlepiej zdrowo się odżywiać i prowadzić zdrowy tryb życia. Niestety tryzmanie się tych zasad jest już dużo bardziej skomplikowane. Często nie mamy czasu na prawidłowy…

 • sobota, 1 września, 2018 26
  Jak znaleźć zaufaną pielęgniarkę?

  W życiu zdarzają się różne sytuacje i wypadki. Czasem bywa tak, że człowiek nie jest w stanie sam o siebie zadbać, czy to z powodu podeszłego wieku czy w wyniku jakiegoś wypadku, powikłań po przebytej…

 • sobota, 1 września, 2018 39
  Kiedy pedicure leczniczy jest konieczny

  Rzecz jasna, w przypadkach chorobowych. A jakich? Po pierwsze: gdy krawędzie boczne paznokci wrastają, uciskają, wręcz wbijają się w skórę i nawet głębiej, przy każdym kroku powodując znaczny ból. Towarzyszą temu takie dodatkowe objawy, jak:…

 • czwartek, 30 sierpnia, 2018 2
  Inteligencja emocjonalna

  W obecnych czasach coraz częściej możemy przeczytać lub usłyszeć o inteligencji emocjonalnej. Wiele osób zaczyna, więc zastanawiać się, czym tak naprawdę jest inteligencja emocjonalna? Otóż składa się na nią cały szereg umiejętności, które sprawiają, że…

 • czwartek, 30 sierpnia, 2018 1
  Psychologia społeczna – plotka w tłumie

  Rzesza pracowników, rozżalonych z nadchodzących planów zmniejszenia etatów w spółce wyraża swój obawy. W pewnym momencie, ktoś ogłasza pogłoskę, że na bruk pójdą wszyscy manifestujący. Oprócz tego, pozostała część załogi ucierpi przez ich zachowanie. Zbiegiem…

 • czwartek, 30 sierpnia, 2018 3
  Umrzeć, żeby nauczyć się żyć?

  Nie zastanawiamy się nad życiem, bo po prostu je mamy. Wstawanie codziennie rano z przeświadczeniem jak będzie wyglądał cały dzień, szczególnie, jeśli to dzień roboczy. Pobudka o szóstej, czy siódmej, śniadanie zjedzone w biegu, droga…

 • czwartek, 30 sierpnia, 2018 2
  Zalety i wady kursów rysunku

  Wielu z nas chciałoby mieć takie nieszablonowe, kreatywne hobby, takie jak chociażby rysowanie i malowanie. Jednak nie każdy z nas ma tyle wiary w swoje umiejętności, że decyduje się na rozpoczęcie swojej przygody z rysunkiem.…

 • czwartek, 30 sierpnia, 2018 5
  Czym są testy na inteligencję?

  Wszechobecna w dzisiejszych czasach moda na testowanie własnej inteligencji przyszła do nas w latach dziewięćdziesiątych z Zachodu. W Stanach Zjednoczonych od wielu lat panuje kult IQ. Testy na inteligencję można tam znaleźć nie tylko w…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 7
  Jak radzić sobie z uzależnieniem od słodyczy?

  Jak radzić sobie z uzależnieniem od słodyczy? Uzależnienia są jednym najpoważniejszych problemów jakie dotykają większość z nas. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że jest ofiara nałogu. Myśląc o uzależnieniach zazwyczaj mamy przed oczami…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 9
  Kosmetyki dla ciała

  Kosmetyki dla ciała Ważne jest, aby po każdej kąpieli w wannie lub pod prysznicem nawilżyć skórę. W tym celu stosujemy kremy, balsamy, emolienty, masła lub specjalnie przygotowane do tego spraye. Warto wyszukać ten właściwy dla…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 5
  Leczenie nocnych bezdechów

  Leczenie nocnych bezdechów Bezdechy nocne leczenie. Chrapanie jest bardzo częstą przypadłością nocną. Niektórym zdarza się sporadycznie, inni walczą z nią każdej nocy. Z reguły nie jest to niebezpieczne, czasem jednak bywa objawem poważnego schorzenia, jakim…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 5
  Rehabilitacja kręgosłupa Kraków

  Zadbaj o swój kręgosłup Niestety, prawdziwe jest powiedzenie:” Chory kręgosłup, chory człowiek”. Skoliozy, urazy i bóle kręgosłupa nie tylko wpływają na obniżenie naszego samopoczucia i ogólnej kondycji fizycznej. Mają również wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organów…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 9
  Nefrolog

  Nefrolog Choroby nerek i układu moczowego są dosyć częstym problem u ludzi starszych, ale dotykają także ludzi o wiele młodszych a nawet dzieci. Pierwszym krokiem jest diagnostyka moczu z badania ogólnego i posiewu. Lekarz ogólny…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 5
  Dbanie o wzrok

  Dbanie o wzrok Każda osoba powinna zgodzić się, z tym że obowiązkowo należy dbać o wzrok. Można powiedzieć, że to absolutnie jasne. Jak to wychodzi? Biorąc pod uwagę, jak wiele osób nosi okulary, można rzec,…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 6
  Leczenie chrapania Warszawa

  Uciążliwy problem – chrapanie Chrapanie w początkowej fazie to problem jedynie niewyspanych i rozdrażnionych domowników. Jednakże chrapanie to nie taki błahy problem, gdyż może być to objaw dużo poważniejszego bezdechu sennego. Osoba borykająca się z…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 5
  Jak znaleźć diabetologa?

  Jak znaleźć diabetologa? Zdrowie jest najważniejsze – to zdanie bardzo często słyszymy z ust wielu osób. Jak wynika z przeprowadzonych badań, to właśnie zdrowia najczęściej życzymy sobie z okazji uroczystości takich jak chociażby urodziny czy…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 11
  Dobre oprogramowanie stomatologiczne

  Dobre oprogramowanie stomatologiczne Zgodnie z tytułem będziemy sobie mówić na temat dobrego oprogramowania stomatologicznego. Jeżeli oprogramowanie stomatologiczne jest dobre to znaczy, że jest jakie? Odpowiedź na to pytanie będzie pewnie bardzo różna. Niewątpliwie zapewne nie…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 6
  Należyta obsługa gabinetu dentystycznego

  Należyta obsługa gabinetu dentystycznego Zgodnie z tym, na co wskazuje tytuł tekstu, powiemy sobie o należytej obsłudze gabinetu dentystycznego. Być może ktoś powie, że obsługa gabinetu dentystycznego jest prostym zadaniem, ale rzeczywistość nie do końca…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 8
  Kolonoskopia – przygotowanie do badania

  Kolonoskopia – przygotowanie do badania Kolonoskopia jest najważniejszą metodą profilaktyki raka jelita grubego. Wbrew krążącym opiniom – nie jest badaniem bolesnym, jednak w uzasadnionych przypadkach możliwa jest kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym. Podstawowe przygotowanie do kolonoskopii…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 6
  Usuwanie znamion – jaka metoda najlepsza

  Usuwanie znamion – jaka metoda najlepsza Obecnie trendy chirurgiczne coraz mocniej skupiają się na istotnym ograniczaniu powikłań narządowych oraz poszukiwaniu skutecznych metod terapeutycznych, które to istotnie poprawią rokowanie pacjentów i pozwolą wcześnie diagnozować choroby. Jak…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 6
  Pomoc poradni psychologicznej

  Pomoc poradni psychologicznej Lekarze leczący nasze stany emocjonalne mają trudniejsze zadanie, ponieważ przyczyny zachowań ludzkich są często trudne do zdiagnozowania. Postawienie odpowiedniej diagnozy wymaga od lekarza przeprowadzenia rzetelnego wywiadu. To pozwala na poznanie samego pacjenta…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 6
  Rehabilitacja dzieci z autyzmem

  Autyzm u dzieci – rehabilitacja Kiedy u dziecka zostaje zdiagnozowany autyzm, dla rodziców może być to szokiem. Uważają, że rehabilitacja dzieci z autyzmem jest niezbędnym krokiem i mają nadzieję, że pomoże im wyleczyć chorobę. Nie…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 6
  Detoksykacja alkoholowa

  ALKOHOLIZM TO NIE WYROK Alkohol szkodzi zdrowiu. To wiadomo nie od dzisiaj. Jednak mimo to od setek lat ludzie po niego sięgają. A do uzależnienia droga krótka. Spokojnie. Nawet w przypadku wyraźnych objawów nałogu jest…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 8
  Stanąć na cztery łapy

  Stanąć na cztery łapy Każdy miłośnik zwierząt wie, że ich życie jest równie cenne co ludzkie. Szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy wiele małych przyjaciół traci swe domy i błąkają się przy drogach, gdzie czeka na…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 6
  Leczenie kanałowe Warszawa

  Wylecz kanałowo ząb Chyba nie ma gorszego bólu na świecie, niż ból zęba. Najgorzej, jeśli nie działa na to żadna tabletka, żaden żel, a najbliższa wizyta u lekarza możliwa jest dopiero następnego dnia. A i…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 7
  Kosmeceutyki

  Dbanie o skórę Prawidłowe zaplanowanie leczenia skóry nie jest wcale łatwe. Wymaga to dogłębnej analizy jej stanu oraz zdefiniowania problemów jakie występują. Z tego powodu powinniśmy udać się do dermatologa. Szczególnie jeśli używane aktualnie kosmetyki…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 4
  Odchudzanie Gdynia

  Odchudzanie Wielu ludzi uważa, że ich waga jest nieodpowiednia. Dostrzegają oni wady swojego codziennego życia – siedzenie na kanapie i oglądanie przez kilka ładnych godzin telewizji, pochłanianie ton chipsów i brak jakiejkolwiek racjonalnej diety. Wszystko…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 6
  Klinika dermatologii estetycznej

  Dermatologia estetyczna Kiedy lubimy cokolwiek czytać, to oczywistym jest, że zdarza się nam znaleźć jakieś słowo albo zwrot, którego do tej pory nie rozumieliśmy. Co za tym idzie, chcemy sprawdzić, co to oznacza i być…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 3
  Dentysta dziecięcy Kraków

  Wizyta u dentysty dziecięcego Jednym z największych strachów dzieci i nie tylko jest wizyta w gabinecie stomatologicznym. Choć dawno już minęły czasy głośno chodzących, przynoszących ból i cierpienie urządzeń wiertniczych zwanych maszynami do borowania, to…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 9
  Reklamy telewizyjne

  Reklamy telewizyjne Reklamy telewizyjne to krótkie materiały filmowe, przedstawiające coraz to nowe produkty, które dopiero wchodzą na rynek. Kilkunastosekundowy spot, przedstawiający ten produkt i opisujący jego działanie, ma za zadanie zachęcenie nas, czyli telewidzów, do…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 7
  Porównywanie cen

  Porównywanie cen Korzystanie z internetu pozwala nam między innymi na robienie zakupów bez wychodzenia z domu, ale także na sprawdzanie opinii o jakimś produkcie, oraz o jego cenach w poszczególnych sklepach internetowych. Jest to dobre…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 6
  Szybkie odchudzanie

  Szybkie odchudzanie Zazwyczaj tydzień lub maksymalnie dwa tygodnie przed wyjazdem na wakacje zauważamy, że nasza sylwetka nie prezentuje się już wcale tak dobrze. Wstydzimy się pokazać ją na plaży i nie chcemy, by oceniali ją…

 • niedziela, 15 lipca, 2018 4
  Odchudzanie Katowice

  Korzystanie z punktów rekreacyjnych w Katowicach i innych miastach Szczupła sylwetka, sportowy tryb życia, czy zdrowe odżywianie to podstawowe hasła, z którymi spotykamy się praktycznie codziennie. Bycie fit jest tak bardzo modne jak palenie papierosów…

 • piątek, 13 lipca, 2018 5
  Neutrogena krem do rąk z maliną nordycką

  Nuetrogena opinie Marka Neutrogena pojawiła się na rynku kosmetycznym już ponad 70 lat temu i przez cały czas jest liderem w dziedzinie kosmetyków silnie pielęgnujących oraz nawilżających. Produkty tej marki przeznaczone są dla każdego typu…

 • piątek, 13 lipca, 2018 12
  Bezdechy nocne leczenie Łomża

  Jakie są powikłania bezdechu nocnego? Obturacyjny bezdech senny jest bardzo częstą jednostką chorobową w populacji. Należy bezwzględnie mieć na uwadze fakt, iż w przypadku występowania obturacyjnego bezdechu sennego choremu doskwierać mogą przede wszystkim problemy związane…

 • piątek, 13 lipca, 2018 4
  Rehabilitacja kręgosłupa Łowicz

  Rehabilitacja poprawi stan każdego. Wszystkie maszyny i urządzenia, by były sprawne, wymagają rozsądnego użytkowania z umiarem i zgodnie z określonym przeznaczeniem. Na przykład w samochodach usuwa się usterki, gdy tylko da się jakąś wyłapać (nikt…

 • piątek, 13 lipca, 2018 4
  Leczenie chrapania Malbork

  Chrapanie – powszechny problem Spokojny sen to coś, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu w ciągu całego dnia. Dzięki dobremu wypoczynkowi wzrasta produktywność, poprawia się nastrój i zdecydowanie czujemy się lepiej. Jednak nie…

 • piątek, 13 lipca, 2018 3
  Kolonoskopia w znieczuleniu ogólnym Mielec

  Co to jest kolonoskopia? Kolonoskopia to badanie medyczne polegające na wprowadzeniu przez odbyt wprost do jelita grubego giętkiej rurki o długości do nawet 200 cm. Wykonuje się je, aby móc obejrzeć i ocenić stan śluzów…

 • piątek, 13 lipca, 2018 3
  Poradnia psychologiczna Myślibórz

  O poradni psychologicznej Tak, jak wskazuje tytuł tekstu, tematem będzie poradnia psychologiczna. Można powiedzieć, że konkretnie tematem będzie poradnia psychologiczna Kielce. Być może znajdą się osoby, które mają wątpliwości związane z rolą psychologa. Jeśli również…

 • piątek, 13 lipca, 2018 6
  Detoksykacja alkoholowa Mysłowice

  Ku lepszemu bez alkoholu. Nie ma co ukrywać, że każdy dorosły człowiek choć raz spróbował jak smakuje alkohol. I zupełnie nie ma w tym nic dziwnego. Ludzie szukają nowych doznań i chcą próbować nowych rzeczy.…

 • piątek, 13 lipca, 2018 4
  Fizjoterapia zwierząt Mrągowo

  Pies – najlepszy przyjaciel człowieka Od dawna znane jest powszechnie utarte wyrażenie, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Czy można się z tym zgodzić? Jak najbardziej, to czworonożne zwierzę, jest naprawdę idealnym przyjacielem. Psiak potrafi…

 • piątek, 13 lipca, 2018 3
  Odchudzanie Mława

  Odchudzanie – dieta a aktywność fizyczna. Istnieje wiele podzielonych zdań na temat tego, jaką rolę w utracie wagi ma dieta czy wysiłek fizyczny. Według większości jednak dieta to około 70 procent sukcesu. Za oknem słońce,…

 • piątek, 13 lipca, 2018 2
  Połączenie leku i kosmetyku

  Połączenie leku i kosmetyku Kosmetyki to preparaty, których używamy na co dzień, aby pielęgnować naszą skórę. Zdarza się jednak, że sięgamy po nie dopiero w sytuacji, gdy stan naszej skóry wymaga natychmiastowej interwencji. I wtedy…

 • piątek, 13 lipca, 2018 3
  Klinika dermatologii estetycznej Mińsk Mazowiecki

  Jak można poprawić wygląd cery? Problemy z cerą dotykają wielu osób, nie tylko w okresie dojrzewania. Coraz większa ilość dorosłych zmaga się z problemami z wyglądem skóry twarzy, pleców czy szyi. Trądzik jest sporym problemem,…

 • piątek, 13 lipca, 2018 3
  Rehabilitacja dzieci z autyzmem Milicz

  Rehabilitacja dzieci z autyzmem Autyzm to złożona choroba na tle neurologicznym polegająca na zaburzeniach komunikacji dzieci ze światem zewnętrznym oraz ich funkcjonowaniem oraz izolowaniem od świata zewnętrznego. Rehabilitacja dzieci z autyzmem ma na celu poprawę…

 • piątek, 13 lipca, 2018 4
  Odchudzanie Międzyrzecz

  Odchudzanie może być fajne! Twoje postanowienia noworoczne spełzły na niczym już w pierwszym tygodniu stycznia, a sylwetka dalej nie wygląda jak ta ze snów? Sezon bikini znów cię zaskoczył? Dumnie prężysz swoje ciało w promieniach…

 • piątek, 13 lipca, 2018 4
  Leczenie kanałowe Międzylesie

  Kiedy podjąć leczenie kanałowe? Leczenie kanałowe zęba jest potrzebne w sytuacji, gdy miazga ulegnie infekcji i w zębie rozwinie się stan zapalny. Objawami tego stanu jest bardzo bolesny ból zęba, który może objąć całą twarz.…

 • piątek, 13 lipca, 2018 5
  Dentysta dziecięcy Mielno

  Dentysta dziecięcy w Krakowie Kiedy zapytamy naszego malucha, kogo boi się najbardziej, wcale nie wymieni potworów z filmu, tylko wskaże dentystę. Niestety dzieci mają uraz do lekarzy, boją się bólu nakłuwania igłą oraz wiercenia ubytków…

 • piątek, 13 lipca, 2018 3
  Bezpłatne badanie wzroku Nowy Targ

  Badanie wzroku za darmo Zgodnie z tytułem tekstu tematem będzie badanie wzroku za darmo. Konkretnie rzecz ujmując chodzi o bezpłatne badanie wzroku Kraków. Co można powiedzieć na temat takiej sytuacji? Na pewno można powiedzieć to,…

 • piątek, 13 lipca, 2018 4
  Usuwanie znamion Nowogard

  Znamiona Znamiona usuwane są ze względów estetycznych, w celu pozbycia się szpecącej zmiany skórnej, jak i ze względów zdrowotnych. Coraz więcej osób zwraca uwagę na swoje znamiona i w razie wątpliwości co do jego kształtu…

 • piątek, 13 lipca, 2018 4
  O pewnym oprogramowaniu

  O pewnym oprogramowaniu Można powiedzieć, że tytuł tekstu jest w pewnym stopniu tajemnicą. Niemniej tajemnica ta zostanie za chwilę rozwiana. Fakty są takie, że chodzi o oprogramowanie stomatologiczne. Co można powiedzieć na temat oprogramowania stomatologicznego?…

 • piątek, 13 lipca, 2018 4
  Obsługa gabinetu dentystycznego Namysłów

  Problem z obsługą gabinetu dentystycznego Nie ma co ukrywać, że może dojść do sytuacji, kiedy zastanawiamy się nad obsługą gabinetu dentystycznego. Konkretnie rzecz ujmując chodzi o zastanawianie się nad tym, czy obsługa gabinetu dentystycznego jest…

 • piątek, 13 lipca, 2018 3
  Nefrolog Nałęczów

  Ostra niewydolność nerek – najczęstsze przyczyny i leczenie? Ostra niewydolność nerek rzadko jest stanem izolowanym. Żeby dokładnie powiedzieć o niewydolności nerek, należy wskazać na to, iż może ona rozwijać się w trzech, charakterystycznych mechanizmach. Patofizjologicznie…

 • piątek, 13 lipca, 2018 4
  Diabetolog Nakło nad Notecią

  Jak możemy poradzić sobie z cukrzycą? Dość często zdarza nam się bagatelizować stan własnego zdrowia. Nie przejmujemy się tym, że ostatnio czujemy się coraz gorzej, dlatego nawet gdy rozpoznajemy u siebie cukrzycę, sądzimy, że będziemy…

 • piątek, 13 lipca, 2018 4
  Przekonałem się do spalacza tłuszczu

  Przekonałem się do spalacza tłuszczu Od jakiegoś czasu chodzę ze znajomymi na siłownię, bo przez ostatnie lata praca przy biurku trochę mi się przytyło i postanowiłem wziąć się za siebie. W porównaniu do nich jestem…

 • piątek, 13 lipca, 2018 3
  Wspomaganie odchudzania

  Wspomaganie odchudzania Specjalistyczny produkt medyczny dla osób, które mają problem z nadwagą to tabletki calominal. Poza tym, że wspomagają redukcję tkanki tłuszczowej, mają też zapobiegać efektowi jojo, który bardzo często pojawia się po zakończeniu diety.…

 • piątek, 13 lipca, 2018 3
  Czy suplement diety może pomóc schudnąć?

  Czy suplement diety może pomóc schudnąć? Osoby postanawiające zrzucić zbędne kilogramy podchodzą do tego w różny sposób. Niektórzy zaczynają więcej się ruszać, uprawiać różne sporty, jeździć na rowerze, podczas gdy inni postanawiają zmienić swój sposób…

 • piątek, 13 lipca, 2018 5
  Dieta a słodycze – jak sobie poradzić z pokusą?

  Dieta a słodycze – jak sobie poradzić z pokusą? Każdy z nas chce wyglądać zdrowo, pięknie i młodo. Dbamy o odpowiednią ilość codziennego ruchu, precyzyjnie dobieramy składniki naszych posiłków, jednak na naszej drodze każdego dnia…

 • środa, 13 grudnia, 2017 2
  Portal internetowy

  Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego to bardzo skuteczny sposób na monetyzowanie strony internetowej. Różna tematyka przyciąga różnych odbiorców, którym można zaproponować przeróżne formy reklamy lub oferty sprzedaży. Twórca…

 • sobota, 2 grudnia, 2017 2
  Tłumaczenia konsekutywne Poznań i tłumaczenia audiowizualne

  Tłumaczenia audiowizualne i Tłumaczenia konsekutywne Poznań Biura tłumaczeń w Poznaniu Poznań jest dużym miastem, w którym bardzo dobrze rozwinięty przemysł spowodował znaczny wzrost liczby ludności. Wraz z zaczęła wzrastać ilość punktów usługowych, na przykład pralni…

 • sobota, 2 grudnia, 2017 3
  Szkoła rysunku Olsztyn i Szkoła języków obcych Dębica

  Szkoła języków obcych Dębica i Szkoła rysunku Olsztyn Talent dziecka Każde dziecko posiada jakiś talent. Najważniejsze, aby ten talent dostrzec. Może on się przejawiać w bardzo różnych dziedzinach. Jeśli taki talent dostrzeżemy u swojego dziecka…

 • sobota, 2 grudnia, 2017 2
  Korepetycje Kraków i Coaching Kraków

  Coaching Kraków i Korepetycje Kraków Korepetycje Kraków Potrzebujesz wsparcia osoby, która doskonale zna się na temacie, opanowała tę dziedzinę do perfekcji? Chcesz szybciej i efektywniej zdobywać wiedzę z danego przedmiotu? Poprawić swoje umiejętności językowe? Wnieść…

 • sobota, 2 grudnia, 2017 3
  Coaching Katowice i biuro tłumaczeń Katowice

  Biuro tłumaczeń Katowice i Coaching Katowice Szybkie tłumaczenia Biuro tłumaczeń Katowice oferuje swoim klientom szeroki zakres usług odnośnie do tłumaczenia tekstów na języki ojczysty i odwrotnie z różnych języków obcych. Możemy liczyć na duży profesjonalizm…

 • sobota, 2 grudnia, 2017 4
  Angielski dla dzieci Wrocław i Angielski dla dzieci Białystok

  Angielski dla dzieci Białystok i angielski dla dzieci Wrocław Uczymy się języka angielskiego We współczesnym świecie znajomość języków obcych ma ogromne znaczenie, dlatego już od najmłodszych lat wprowadza się w szkołach, a nawet w przedszkolach…

 • wtorek, 28 listopada, 2017 111
  Stomatologia estetyczna Kraków i stomatologia estetyczna Gdańsk

  Stomatologia estetyczna Gdańsk i Stomatologia estetyczna Kraków Stomatologia estetyczna Każdy z nas marzy o pięknym uśmiechu. Niestety nie wszyscy mogą pochwalić się prostymi i białymi zębami. Większość osób posiada nawet lekko nierówny zgryz, a zęby…

 • wtorek, 28 listopada, 2017 106
  Centrum dermatologii Warszawa i Prywatna klinika odwykowa

  Prywatna klinika odwykowa i centrum dermatologii Warszawa Zdrowie – wszystko co mamy Nasze zdrowie, to wszystko co posiadamy. Możemy mieć mnóstwo pieniędzy, dobrą pracę, kilka samochodów, ale jeżeli nie będziemy mieć zdrowia, to nie będziemy…

 • wtorek, 28 listopada, 2017 194
  Odchudzanie Gdynia i Odchudzanie Katowice

  Odchudzanie Katowice i Odchudzanie Gdynia Jaka dieta? Odchudzanie Katowice oraz odchudzanie Gdynia to konkretne oferty dla konkretnej grupy klientów. Z całą pewnością te propozycje znajdą się w kręgu zainteresowań wielu osób, bo to bardzo ważki…

 • wtorek, 28 listopada, 2017 86
  Medycyna pracy Poznań i Medycyna pracy Kraków

  Medycyna pracy Kraków i medycyna pracy Poznań Pracuj i bądź zdrów Od jakiegoś czasu obserwujemy hossę na rynku pracy. Polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie. Powstaje dużo nowych firm, które potrzebują pracowników zarówno menadżerów,…

 • wtorek, 28 listopada, 2017 99
  Leczenie chrapania Warszawa i Leczenie kanałowe Warszawa

  Leczenie kanałowe Warszawa i leczenie chrapania Warszawa Odważ się pokonać problem Zęby podobnie jak ryba szybko się psują. To żartobliwe powiedzonko. Jest w nim ziarenko prawdy. Nie chcesz, by ten frazes, sprawdził się w Twoim…

 • wtorek, 28 listopada, 2017 96
  Fizjoterapia zwierząt i fizjoterapia psów

  Fizjoterapia psów i Fizjoterapia zwierząt Lekarz dla mojego psa Pies to też człowiek – powtarzam to od dawna. Mój pies to prawdziwy członek rodziny. Kiedy więc przydarzył się mały wypadek mojemu ulubieńcowi szybko zaczęłam szukać…

 • wtorek, 28 listopada, 2017 77
  Detoksykacja alkoholowa i odwyk alkoholowy

  Odwyk alkoholowy i Detoksykacja alkoholowa Jak leczyć alkoholizm? Alkoholizm jest coraz częściej spotykaną używką. Jest coraz więcej osób, które mają problem z takim uzależnieniem. Osobie takiej trzeba jak najszybciej pomóc, aby mogła wrócić do normalnego…

 • wtorek, 28 listopada, 2017 98
  Dentysta dziecięcy Kraków i Dentysta mikroskop Kraków

  Dentysta mikroskop Kraków i dentysta dziecięcy Kraków Wizyta u dentysty Boicie się chodzić do dentysty? Ja przyznaje się osobiście, ze do banów dentysty nie należę, jednak trzeba dbać o zęby. I tego uczę moje dzieci,…

 • wtorek, 7 listopada, 2017 148
  Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego

  Ciekawie i z pomysłem Wielotematyczny portal internetowy WordPress dla każdego został bardzo ciekawie stworzony. Widać, że wśród wielu stron, których nie brakuje w sieci, ta strona wyraźnie się wyróżnia. Dlaczego tak twierdzę? Otóż z tej…

 • środa, 25 października, 2017 193
  Fizjoterapia Poznań

  Fizjoterapia Sportowcy są szczególnie narażeni na kontuzje. Wynika to z faktu, że ich treningi są bardzo częste i zazwyczaj wiążą się z silnymi obciążeniami układu szkieletowego oraz mięśniowego. Nie zawsze jest to bezpieczne. Nawet przy…

 • środa, 25 października, 2017 96
  Fizjoterapia Warszawa Mokotów

  Fizjoterapia – najważniejsze zalety Fizjoterapia to obecnie jedna z najpopularniejszych gałęzi medycyny, jednak mimo to wielu pacjentów wciąż nie może przekonać się do takiej formy leczenia narządu ruchowego. Jeżeli więc i my do tego grona…

 • środa, 25 października, 2017 107
  Fizjoterapia kursy Warszawa

  Kurs z fizjoterapii Jeżeli chcesz podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie fizjoterapii, to odpowiednim miejscem będzie na to kurs organizowany w Warszawie (fizjoterapia kursy warszawa). Taki kurs nie tylko pomoże Ci pomoże nie tylko przypomnieć najważniejsze…

 • środa, 25 października, 2017 127
  Fizjoterapia zwierząt

  Fizjoterapia zwierząt – co warto o niej wiedzieć? Fizjoterapia zwierząt jest praktykowana coraz częściej. Nie posiadamy już zwierząt tylko ze względu na ich przydatność – psy nie tylko pilnują naszego domu, ale przede wszystkim są…

 • środa, 25 października, 2017 121
  Kursy fizjoterapia

  Kursy dla fizjoterapeutów – nowa lepsza praca? Obecnie coraz więcej osób cierpi na rożnego rodzaju bóle kręgosłupa. Niestety praca głownie siedząca nie sprzyja jego prawidłowej postawie I wbrew pozorom bywa nawet bardziej szkodliwa niż ćwiczenia…

 • środa, 25 października, 2017 120
  Fizjoterapia Luboń

  Fizjoterapia na lepsze samopoczucie Żyjemy w takich czasach, kiedy dbałość o własne ciało i dobre samopoczucie jest spychana na drugi plan. Każdego dnia jesteśmy w ciągłym biegu, niezdrowo się odżywiamy, jesteśmy narażeni na ciągły stres…

 • środa, 25 października, 2017 104
  Fizjoterapia Bielsko Biała

  Fizjoterapia w Bielsku Białej Jak wszyscy wiemy, nie mamy wpływu na to, co wydarzy się w naszym życiu. Chcielibyśmy, aby złe sytuacje zdarzały nam się jak najrzadziej, ale w żaden sposób nie możemy wpłynąć na…

 • środa, 25 października, 2017 237
  Fizjoterapia psów

  Zoofizjoterapia Zoofizjoterapia to innymi słowy rehabilitacja dla zwierząt, jest to jedna z dziedzin medycyny weterynaryjnej. Zazwyczaj stosuje się ją dla zwierząt większych niż domowe gryzonie. Fizjoterapia psów występuje w trzech formach. Pierwszą z nich jest…

 • środa, 25 października, 2017 87
  Fizjoterapia Bydgoszcz

  Rehabilitacja Leczenie kontuzji wymaga ogromnego skoncentrowania i doskonałego przeanalizowania problemu. Z uwagi na to wybrany przez nas fizjoterapeuta powinien jak najlepiej znać się na pracy, którą wykonuje. Szczególnie jeśli nasz przypadek nie jest standardowy i…

 • środa, 25 października, 2017 108
  Fizjoterapia Szczecin

  Sport Osoby decydujące się na częste treningi na siłowni powinny doskonale się do tego przygotować. Z pewnością podstawą jest odpowiednio skonstruowany plan. Powinien zawierać poszczególne ćwiczenia rozpisane na wszystkie dni treningowe. Dzięki temu można zaplanować…

 • środa, 25 października, 2017 2
  Biuro tłumaczeń Kraków

  Wokół tłumaczeń Biuro tłumaczeń Kraków to propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z profesjonalnej pomocy w zakresie tłumaczeń. Ta konkretne biuro adresuje swoje usługi przede wszystkim do klientów ze stolicy Małopolski i okolic, ale biur…

 • środa, 25 października, 2017 3
  Coaching Kraków

  Zalety pracy z coachem Coach to coraz bardziej poszukiwany specjalista. Niektórzy postrzegają go jako osobę zdolną naprawić ich życie. Jednak klienci coacha szybko przekonują się, że nie na tym polega jego rola. Otóż coaching Kraków…

 • środa, 25 października, 2017 2
  Kurs prawa jazdy Kraków

  Kurs prawa jazdy Marzeniem każdego pasażera zatłoczonej komunikacji miejskiej jest posiadanie prawa jazdy oraz własnego samochodu. Bez względu na to, czy nasz tramwaj spóźnia się w Krakowie czy w Warszawie, fakt ten niezmiernie nas irytuje.…

 • środa, 25 października, 2017 3
  Szkolenia dla nauczycieli Kraków

  Kraków – Nauczycielu, ucz się z nami Bardzo ważne w życiu jest, by się edukować. Im większą mamy wiedzę, tym większy szczebel możemy osiągnąć. Jednak w przypadku nauczycieli, wcale nie jest to takie proste jak…

 • środa, 25 października, 2017 3
  Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej Kraków

  Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej Kraków Znajomość języków obcych to w dzisiejszym świecie konieczność. Coraz częściej podróżujemy, w pracy mamy kontakt z osobami mówiącymi w różnych językach, na ulicach polskich miast jest coraz więcej zagranicznych…

 • środa, 25 października, 2017 3
  Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków

  Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków Nauczyciel to zawód, który wiąże się ze sporą odpowiedzialnością. Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi musi być właściwie przygotowana do tego zadania. Powinna nie tylko skutecznie przekazywać uczniom wiedzę, pobudzać ich…