Farmacja i Zdrowie online!

538 poniedziałek, 21 marca, 2016

Co to jest zdrowie?

medycyna (38)Każdy z nas potrafi odróżnić osobę posiadającą dolegliwości zdrowotne od tej, która jest zdrowa. Czym za tym jest zdrowie? Gdy człowiekowi dopisuje dobry stan fizyczny, psychiczny i społeczny, to wówczas medycyna pozwala na stwierdzenie, że dana osoba posiada ogólne zdrowie. Na pogorszenie stanu samopoczucia może wpływać kalectwo. Choć nie musi stanowić bezpośredniego zagrożenia dla życia, lecz prawie zawsze w jakim stopniu ogranicza człowieka i upośledza zdrowie. Oprócz prawidłowości fizycznych istotna jest psychika, jak również to, jak osoba funkcjonuje w społeczeństwie. Izolacja od otoczenia, zamknięcie w sobie może świadczyć o chorobie np. depresji. Osoba cierpiąca na depresję jest czasem bardziej chora, od osoby cierpiącej z powodu dolegliwości fizycznych. Często też depresja doprowadza do śmierci, gdyż cięższe jej przypadki zawsze nasuwają myśli samobójcze. Dlatego tak ważne jest to, by umieć odczytać sygnały, jakie wysyłają nam ludzie, których spotykamy na drogach swojego życia. Właściwy człowiek we właściwym miejscu i czasie może uratować komuś życie.

Podobne wpisy o zdrowiu:

About 

Related Articles