dr Marek Czerner dobry ortopeda Opole

17 poniedziałek, 7 grudnia, 2015

Metoda naukowa

Metoda naukowa
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Celem każdej nauki jest wyjaśnienie obserwowanych zjawisk i ustalenie uogólnień, które umożliwiają przewidywanie powiązań pomiędzy różnymi zjawiskami. Cel ten można osiągnąć dzięki zastosowaniu tzw. metody naukowej. Dane z dziedziny biologii uzyskuje się również w wyniku stosowania metody naukowej. Trudno byłoby jednak sprowadzić tę metodę do zwykłego zbioru prawideł, dających się zastosować we wszystkich innych dziedzinach nauki. Jedną z podstawowych zasad metody naukowej jest nieuznawanie autorytetów, tzn. nie-przyjmowanie na słowo i krytyczne ustosunkowanie się do wszelkich stwierdzeń. Naukowiec powinien być zawsze sceptykiem i wymagać potwierdzenia danej obserwacji przez innego, niezależnego badacza. Istota metody naukowej polega na stawianiu pytań i poszukiwaniu na nie odpowiedzi. Muszą to być pytania ?naukowe”, wynikające z obserwacji i doświadczeń; ?naukowe” muszą też być odpowiedzi, które powinny być sprawdzalne w dalszych obserwacjach i eksperymentach. Podstawą metody naukowej oraz pierwotnym źródłem wszelkich danych naukowych są skrupulatnie przeprowadzone ścisłe obserwacje i badania eksperymentalne, wolne od wszelkiej tendencyjności i mające, w miarę możliwości, ilościowy charakter. Obserwacje i doświadczenia można przeprowadzać w sposób analityczny, tzn. można je rozłożyć na części składowe, tak jednak aby obserwowane zjawiska tworzyły pewnego rodzaju system. Następnie można przeprowadzić syntezę poszczególnych części oraz zbadać ich wzajemne powiązania. Na podstawie tych obserwacji naukowiec formułuje uogólnienie lub tworzy hipotezę, tj. wysuwa przypuszczenie co do natury obserwowanego zjawiska, możliwych powiązań między szeregiem przypadków lub nawet co do istnienia przyczynowego powiązania pomiędzy różnymi przypadkami.

Podobne wpisy o zdrowiu:

About 

Related Articles