Farmacja i Zdrowie online!

104 wtorek, 11 września, 2018

Neurony należące do drogi odruchów dwuneuronowych

Opisane narządy czucia głębokiego unerwione są, podobnie jak ciałka Meissnera, przez włókna osiowe neuronów skupionych w zwojach rdzeniowych. Neurony te wysyłają swoje neuryty do rdzenia przez korzonki tylne. W rdzeniu jednak rozbijają się one na kilka odrębnych zespołów

Najprostszy stosunkowo układ mają neurony należące do drogi odruchów dwuneuronowych, odruchów własnych mięśni. Włókna tych neuronów kończą się na poziomie wejścia do rdzenia lub w sąsiednim segmencie, tworząc synapsę (styk) z komórką motoryczną rogów przednich.

Druga, duża grupa wypustek neuronów obsługujących narządy czucia głębokiego związana jest z kolumną Clarka czyli jądrem grzbietowym rdzenia. Jądro to jest skupieniem kadłubów neuronowych, położonych w przyśrodkowej części podstawy rogów tylnych. Należące do tej grupy neuronów wypustki wniknąwszy do rogów tylnych rdzenia kończą się w tym jądrze, przekazując swoje impulsy skupionym tu komórkom. Neuryty tych ostatnich w dolnych piętrach rdzenia przechodzą do sznurów bocznych strony tej samej oraz strony przeciwnej, po czym układają się pod powierzchnią rdzenia, tworząc pasmo rdzeni o w o-m óżdżkowe brzuszne (tractus spino-cerebellaris ventra- lis). Pasmo to biegnie do rdzenia przedłużonego i nie tworząc już styków dociera przez ciało powrózkowate (corpus lestiiorme) do móżdżku.

W segmentach górnych układ neuronów jest podobny, lecz nieco prostszy. Wychodząc z kolumny Clarka włókna nie przechodzą na stronę przeciwną, lecz układają się tylko po tej samej stronie rdzenia w sznurach bocznych. Tworzą one pasmo rdzeń i o w o-m óżdżkowe grzbietowe (traclus spino-cerebeiiaris dorsalis). Oba pasma móżdżkowe przynoszą do móżdżku intormacje o stanie napięcia mięśni i ścięgien.

Podobne wpisy o zdrowiu:

About 

Related Articles