Farmacja i Zdrowie online!

46 środa, 1 stycznia, 2020

Organizacje pola

Organizacje pola
Obowiązują tu także zasady koncentrycznej organizacji pola recepcyjnego. Granit wyróżnił wśród czopków i komórek zwojowych modulatory wrażliwe na barwy i dominatory wrażliwe na światło niezależnie od długości fali.

Jak już wspomniano, do kory potylicznej dochodzą neurony z tożsamo ległych i przeciwległych siatkówek gałek ocznych. Konwergencja pobudzeń z siatkówek prawego i lewego oka na tych samych neuronach kory wzrokowej umożliwia wykrycie i ocenę wynikających z paralaksy różnic w obrazach rzutowanych na obie siatkówki. Dzięki temu możliwe jest różnicowanie głębi oraz widzenie przestrzenne. Właściwość ta jest uzależniona od mechanizmu skojarzonego spojrzenia i nastawienia na zbieżność osi optycznych gałek ocznych. Percepcja wrażeń dźwiękowych obejmuje rozróżnienie częstotliwości i składu harmonicznego fal akustycznych, natężenie dźwięku oraz lokalizację źródła dźwięku. W skład analizatora dźwiękowego wchodzi około 30 tys. komórek rzęsa tych (włosowych) narządu Cortiego. tyleż neuronów zwoju ślimakowatego, około trzykrotnie większa liczba neuronów jąder ślimakowych, które poprzez ciało czworoboczne biegną do wzgórków, czworaczych dolnych bądź w jądrach ciała czworobocznego są przełączone na następny neuron. Neurony we wzgórku czwóra czym lub w ciele czworobocznym kierują się do jąder ciała kolankowatego przyśrodkowego. a stamtąd czwarty lub piąty neuron układu podąża do zakrętu skroniowego górnego kory, gdzie znajduje się neuron korowej reprezentacji słuchowej.

Podobne wpisy o zdrowiu:

About 

Related Articles