Farmacja i Zdrowie online!

31 środa, 1 stycznia, 2020

Podwzgorze

Podwzgorze
Podwzgórze jest ważnym ośrodkiem zachowania homeostazy. Oddziałuje ono na czynności organizmu bezpośrednio, na drodze hormonalnej, lub przez układ autonomiczny, który również kontroluje wydzielanie niektórych gruczołów dokrewnych (np. trzustki i rdzenia nadnerczy). Wśród hormonalnych regulatorów homeostazy można wyróżnić grupę hormonów aminokwasowych i peptydowych, które działają zawsze za pośrednictwem receptora błonowego i drugiego przekaźnika oraz grupę hormonów sterydowych, które łatwo przenikają przez błonę i działają bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnątrzkomórkowego receptora w cytoplazmie i jądrze komórek.
Wydzielanie hormonów przysadki mózgowej podlega ścisłej kontroli realizowanej przez podwzgórze na zasadzie sprzężenia zwrotnego, Komórki podwzgórza wydzielają do przepływającej przezeń krwi hormony zwane liberynami lub statynami, które z kolei przeniesione z krwią do przysadki mózgowej prowokują bądź hamują wydzielanie przysadkowych hormonów tropowych (atropin), Tropiny dostarczone przez „krew” do obwodowych gruczołów dokrewnych stymulują wydzielanie docelowych hormonów. Dopiero te hormony działają regulacyjnie na narządy docelowe, ale równocześnie działają też zwrotnie na czynność wydzielniczą podwzgórza i przysadki. Działanie to ma charakter sprzężenia zwrotnego. Podobnie oddziałują też, ale w krótszej pętli sprzężenia zwrotnego, hormony tropowe na podwzgórze.

Podobne wpisy o zdrowiu:

About 

Related Articles