Farmacja i Zdrowie online!

56 środa, 1 stycznia, 2020

Poziom odruchow

Poziom odruchow
Poziom korowy odruchów manipulacyjnych świadomych oraz większych łańcuchów czynności (np, praksje).

Rdzeniowa pętla gamma jest utworzona przez receptory A (rozciągowe) wrzecionek pseudomięśniowych (zakończenia pierścienlowospirałne), biorących z nich początek włókien nerwowych, oraz połączonych z nimi dwóch rodzajów neuronów zlokalizowanych w rogach przednich istoty szarej rdzenia. Są to motoneurony alfa tworzące z włóknami mięśnia szkieletowego jednostki motoryczne oraz motoneurony gamma połączone synaptycznie z mięśniowymi włóknami intrafuzalnymi wrzecionka pseudomięsniowego.
Wzrost napięcia mięśnia, a ściślej wzrost napięcia włókien wrzecionka pseudomięsniowego powoduje wzrost częstotliwości impulsów nerwowych powstających w receptorach A. Powstające serie impulsów są przenoszone przez aferentne włókna nerwowe do rogów przednich rdzenia. Czynność ta jest dwuetapowa. Początkowo następuje silny wzrost częstości wyładowań o charakterze reakcji fonowej receptora, później częstość wyładowań maleje, pozostając jednak na podwyższonym poziomie
(odpowiedź toniezna receptora). Wzrost częstości wyładowań w aferentnej części pętli gamma powoduje pobudzenie motoneuronów alfa i gamma. Ostatecznym efektem jest skurcz mięśnia, w którego wrzecionkach pseudomięśniowych nastąpił wzrost napięcia. Podrażnienie receptorów B napięcia mięśniowego (ciałka buławkowate, ciałka ścięgnowe stawowe Golgiego) powoduje wystąpienie odruchu zwanego reakcją scyzorykową.

Podobne wpisy o zdrowiu:

About 

Related Articles