Farmacja i Zdrowie online!

29 środa, 1 stycznia, 2020

Progesteron

Progesteron
Progesteron jest hormonem ciałka żółtego, ale również w niewielkiej ilości występuje w płynie pęcherzykowym.
Głównym hormonem płciowym męskim (androgenem) jest testosteron. Oprócz zabezpieczenia rozwoju i utrzymania fenotypu męskiego hormon ten bierze udział w aktywacji PSH, który stymuluje spermatogenezę. Synteza testosteronu odbywa się pod kontrolą LH przysadki.

Poznanie skomplikowanej struktury i czynności układu nerwowego wymaga stosowania różnorodnych metod badawczych. Badaniami strukturalnymi zajmują się neuroanatomia, neurohistologia i neurocytologia. Dokonując sekcji układu nerwowego oraz sporządzając przekroje i barwione lub znakowane radioizotopami cienkie skrawki z jego różnych części, można ustalić położenie i przebieg połączeń neuronów oraz utworzonych przez nie struktur. Inną metodą jest obserwacja przypadkowych lub celowych uszkodzeń układu nerwowego i zaników spowodowanych tymi urazami w różnych obszarach. Obecnie stosuje się również metody bez ingerencji w całość tkanek: rentgenografie oraz tomografię, rentgenowską, sonografię i metody radioizotopowe. Ten kierunek badań nie daje jednak pełnego obrazu struktury układu nerwowego.
Poznanie równocześnie struktury i funkcji splata się nierozerwalnie z zastosowaniem metod elektrostymulacji tkanki nerwowej w połączeniu z metodą stereotaktyczną. Stereotaksja polega na wprowadzeniu do wnętrza mózgu elektrod lub innych przyrządów w ściśle wybrane miejsca, wyznaczone na podstawie lokalizacji łatwo rozpoznawalnych
tworów kostnych czaszki.

Podobne wpisy o zdrowiu:

About 

Related Articles