Farmacja i Zdrowie online!

65 środa, 1 stycznia, 2020

Receptor wzroku

Receptor wzroku
Szyszynka jest połączona ściśle z receptorem wzroku. Pobudzenie siatkówki przenosi się na szyszynkę przez jądra przodu I śródmózgowia, modyfikując jej aktywność. Wytwarza indole i peptydy mające znaznaczenie w regulacji aktywności organizmu zwłaszcza w jego dobowej zmianie aktywności (rytmika okołodobowa). Spośród indol i najważniejsza jest melatonina syntetyzowana z serotoniny; Zmniejszana stan skupienia melaniny w skórze, będąc antagonistą hormonu melanoforowego przysadki. Ponadto hamuje rozwój narządów rozrodczych i wydzielanie gonadotropin.
Jako polipeptyd najważniejsza jest wazotocyna argi n i n o w a (AVT ), której główne zadanie polega na hamowaniu działalności gonad oraz gonadotropin przysadki W okresie rozwojowym hamuje ponadto rozwój narządów płciowych. Zarówno polipeptydy, jak i indolu szyszynki mają swój szczyt wydzielania w ciemności (noc).
Hormony te śą produkowane w gonadach żeńskich (jajniki) oraz męskich (jądra). Niewielka ich ilość jest wytwarzana także w korze nadnerczy. Jajniki wytwarzają estrogeny (główny estradiol) oraz gestageny (główny progestero n),Obie te grupy hormonai ne są sobie przeciwstawne i regulują przekształcanie się tkanek w cyklu owulacyjnym, zapłodnienie i zagnieżdżenie się zapłodnionego jaja oraz przebieg ciąży. Estradiol jest wytwarzany przez komórki warstwy ziarnistej dojrzewającego pęcherzyka(w fazie folikularnej) lub w ciałku żółtym (w fazie lutealnej).

Podobne wpisy o zdrowiu:

About 

Related Articles