dr Marek Czerner dobry ortopeda Opole

2 poniedziałek, 7 grudnia, 2015

Szyfr genetyczny

Szyfr genetyczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Jakkolwiek model cząsteczki DNA skonstruowany przez Watsona i Cricka nasuwał wniosek, że informacja genetyczna jest przekazywana w jakiś sposób za pomocą określonej kolejności (sekwencji) nukleotydów wchodzących w skład DNA, to jednak nie wyjaśniał właściwego mechanizmu tego przekazywania. Ponieważ w DNA występują tylko cztery rodzaje nukleotydów ? A, T, C i G, a w skład polipeptydowych łańcuchów białek może wchodzić dwadzieścia lub więcej rodzajów aminokwasów, wydaje się oczywiste, że w procesie kodowania nie może być zależności jeden do jednego pomiędzy nukleotydami a aminokwasami. Również para nukleotydów nie może odpowiadać jednemu aminokwasowi, ponieważ liczba ich kombinacji nie wystarczyłaby do kodowania 20 aminokwasów, dysponując bowiem czterema symbolami można by ułożyć zaledwie 16 różnych ich kombinacji po dwa. Natomiast szyfr trójkowy, zgodny z założeniem, że trzy nukleotydy kodują każdy aminokwas, zawierałby 64 różne kombinacje czterech nukleotydów. Danych zarówno matematycznych, jak i biologicznych, przemawiających za kodem trójkowym, dostarczył w 1961 r. Francis Crick. Ogromna liczba badań przeprowadzonych od tego czasu potwierdziła słuszność jego założeń, że kod genetyczny jest trójkowy, przy czym trzy sąsiadujące ze sobą zasady nukleotydowe, nazwane kodonem, określają specyficzny aminokwas. Sąsiednie kodony nie zachodzą wzajemnie na siebie. Każda zasada jest częścią jednego kodonu.

Podobne wpisy o zdrowiu:

About 

Related Articles